NatuurlijkReggedalRijssen

De afgelopen jaren heeft de Regge zijn natuurlijke karakter grotendeels weer teruggekregen. Met het project Regge Pelmolen Rijssen wordt een van de laatste ontbrekende schakels ingevuld. Eind 2017 is dit project gestart om te komen tot het herinrichten van deze 1,6 km van de Regge. Samen met een particuliere landgoedeigenaar, Landschap Overijssel, de gemeenten Rijssen-Holten […]

Lees meer

InformatieavondDeLutte

Op woensdagavond 26 mei organiseren de gemeente Losser en Stichting Dorpsbelangen De Lutte een digitale informatieavond in een professionele setting: aan tafel bij Bert Eeftink! Inwoners en andere belangstellenden worden bijgepraat over Kwaliteitsimpuls De Lutte en de verschillende deelprojecten zoals Erve Boerrigter, Dorpsranden en Centrumplein. Namens ODIN vertelt Ramon Postma over identiteit, kernwaarden, gastvrijheid én […]

Lees meer

12,5jaarODINLandschapsontwerpers!

Op 6 november 2008 werd ODIN Landschapsontwerpers opgericht en afgelopen week was ons 12,5 jarig jubileum! Met een glimlach en best een beetje trots kijken wij terug op de afgelopen jaren. Dank voor de vele inspirerende projecten waar wij aan mochten werken. Dank voor de ruimte die wij kregen om van betekenis te kunnen zijn […]

Lees meer

Eengroenewijkvoormensendier

Het landschap van Havezate Es is een uniek en waardevol cultuurlandschap. Eeuwenlang is het gebruikt als divers boerenland en herbergde het een havezate met boerderijen. Nu wordt er een nieuwe wijk ontwikkeld, als afronding van de Marslanden ten noorden van Hardenberg – en wij mochten het inrichtingsplan ontwerpen. De boerenschoonheid van vroeger vindt zijn weg […]

Lees meer

Inde(digitale)studiebanken!

Onze collega’s Doron Gerrits en Ronald Koerhuis duiken de studiebanken in! Zij nemen deel aan de 5-daagse NVTL-cursus Toekomstbestendig ontwerpen met beplanting. Een leerzame cursus waarin we als bureau onze kennis bijspijkeren over onder andere groeicurven, de IBR-beplantingsmethode en effecten van luchtkwaliteit op beplantingen, gekoppeld aan hedendaagse thema’s als klimaatadaptatie, het voorkomen van hittestress en […]

Lees meer

PLEKZAT!

Afgelopen week presenteerden wij samen met Roelofs onze inzending voor de ontwerpuitdaging Ruimte voor Water aan o.a. Waterschap Vechtstromen, gemeente Almelo, Beter Wonen en BNA Lokaal Netwerk Oosting. Fijn dat we onze visie op typische herstructureringswijken nu kunnen delen! In de haarvaten van Aalderinkshoek is PLEK ZAT voor het vasthouden van water, voor groen en […]

Lees meer

StagebijODIN

Rosan Vrielink, student aan Hogeschool van Hall Larenstein is afgelopen februari gestart met haar stage bij ODIN. Ondertussen is ze al druk bezig met verschillende projecten waarin ze met haar leerdoelen aan de slag kan gaan. Leuk dat je er bent Rosan!

Lees meer

Wijhoudenwelvaneenuitdaging!

Samen met regionale partners Twents Waternet, Waterschap Vechtstromen en Stichting Pioneering daagden BNA Lokaal Netwerk Oosting en Architectuurcentrum Twente ons uit om op zoek te gaan naar een aanpak om wateropgaven in de toekomst te benutten bij het verbeteren van onze leefomgeving. Als ontwerpend bureau uit Twente konden we deze ontwerpuitdaging ‘Ruimte voor Water’ natuurlijk […]

Lees meer

Metdelaarzenindeklei

Met de laarzen in de klei… Samen met onze opdrachtgever zijn wij afgereisd naar het zuiden om Kwekerij Huverba te bezoeken. Wij hebben samen mooie en markante bomen uitgezocht. Wij adviseren daarin over soortkeuze, standplaats en grootte. Met onze persoonlijke aanpak, breed inzetbare plantenkennis én begeleiding van ontwerp tot uitvoering, bieden wij een meerwaarde in […]

Lees meer

Trotsenheelblij!

De Erfgoeddeal waar wij samen met de Gemeente Losser en Waterschap Vechtstromen aan hebben gewerkt is toegekend! Zeven nieuwe projecten waaronder Beken en Bleken van Losser zijn toegevoegd in de derde ronde van de Erfgoed Deal. De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van […]

Lees meer

CentrumLosserDAG7/7BOUWTEAM

In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug op zeven jaren planvorming! Vanaf 2019 bundelden de gemeente Losser, Dura Vermeer, Anacon Infra en ODIN hun krachten in het Bouwteam Centrum Losser. Onze ervaring vanuit het ontwerp- en participatietraject werd samengevoegd met de kennis van techniek, kosten, materialen en uitvoering van de […]

Lees meer

CentrumLosserDAG6/7INSPIRATIEGIDS

In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug op zeven jaren planvorming! We doen het samen! Verandering, beweging en een toekomstbestendig centrum krijg je niet alleen met een andere inrichting van de straat voor elkaar. De sfeer van de straat wordt immers bepaald door het samenspel van de inrichting van de […]

Lees meer

CentrumLosserDAG5/7BEPLANTINGSPLAN

In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug op zeven jaren planvorming! Beplantingen bepalen voor een groot deel de sfeer in het nieuwe centrum. Aandacht voor de keuze van beplantingen is belangrijk waarbij het dorpse en landelijke karakter van Losser het uitgangspunt was. Tegelijkertijd zijn er actuele thema’s als biodiversiteit, het […]

Lees meer

CentrumLosserDAG4/7Ontwerp

Maar liefst zeven jaren hebben wij gewerkt aan de plannen voor het centrum van Losser en nu is het eerste deel opgeleverd! Wij zijn blij met een tevreden opdrachtgever en een heleboel enthousiaste ondernemers en bewoners. In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug. Tijdens het ontwerpproces voor Gronausestraat, omgeving Kerk […]

Lees meer

CentrumLosserDAG3/7Visie

Centrum Losser DAG 3/7 – Visie Maar liefst zeven jaren hebben wij gewerkt aan de plannen voor het centrum van Losser en nu is het eerste deel opgeleverd! Wij zijn blij met een tevreden opdrachtgever en een heleboel enthousiaste ondernemers en bewoners. In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug. In […]

Lees meer

CentrumLosserDAG2/7Ambitie

Centrum Losser DAG 2/7 – Ambitie Maar liefst zeven jaren hebben wij gewerkt aan de plannen voor het centrum van Losser en nu is het eerste deel opgeleverd! Wij zijn blij met een tevreden opdrachtgever en een heleboel enthousiaste ondernemers en bewoners. In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug. Samen […]

Lees meer

CentrumLosserDAG1/7Eersteschetsen

Centrum Losser DAG 1/7 – Eerste schetsen Maar liefst zeven jaren hebben wij gewerkt aan de plannen voor het centrum van Losser en nu is het eerste deel opgeleverd! Wij zijn blij met een tevreden opdrachtgever en een heleboel enthousiaste ondernemers en bewoners. In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug. […]

Lees meer

‘WeekvanLosser’

Wat fijn! Een tevreden opdrachtgever en een heleboel enthousiaste ondernemers en bewoners in het centrum van Losser! Maar liefst zeven jaren waren wij actief betrokken bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen voor het vernieuwde centrum. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom blikken wij graag met jou terug tijdens onze ‘Week […]

Lees meer

Wijzijnopzoek!Jijook?

Wij zijn op zoek naar een ervaren ondernemende landschapsarchitect/projectleider en een jonge getalenteerde landschapsontwerper:   S R . L A N D S C H A P S A R C H I T E C T ONDERNEMENDE LANDSCHAPSARCHITECT OF LANDSCHAPSONTWERPER MET ERVARING ÉN PLEZIER IN HET LEIDEN VAN PROJECTEN Ben jij een enthousiaste en […]

Lees meer

Korteketens

Afgelopen week een prikkelend zomeruitje gehad bij Landgoed Velhorst. Arjen van Buuren leidde ons rond over zijn biologisch gemengd boerenbedrijf. Zijn visie op en kennis over bodem, beheer en biodiversiteit en de wijze waarop hij invulling geeft aan kringlooplandbouw waren erg inspirerend. Mooi om te zien was de strokenteelt, pixellandbouw en de weelde aan planten […]

Lees meer

AandeslagopLandgoedBeerze!

Samen met verschillende experts van Landschap Overijssel werken wij aan een landgoedvisie voor Beerze. Vorige maand was het startschot met een gezamenlijke excursie over het landgoed. Al fietsend, wandelend, pratend en kijkend kwamen meerdere onderwerpen aan bod. Wij mogen Landschap Overijssel helpen om een gedragen en gebalanceerde (integrale) visie op te stellen voor de komende […]

Lees meer

HHCHardenbergineengroenewedstrijd

HHC Hardenberg dingt mee naar de groenste sportclub van Overijssel door mee te doen aan de prijsvraag Groen, Groener, Groenst, georganiseerd door Natuur voor Elkaar. ODIN heeft in een online ontwerpatelier HHC Hardenberg geholpen met het opstellen van de visie. De visie heeft betrekking op verschillende thema’s als een groene en gastvrije entree, ruimte voor […]

Lees meer

Waterinbalans

Extreme neerslag afgelopen weekend en de extreme droogte van de afgelopen jaren maken de problemen pijnlijk zichtbaar. We hebben te weinig ruimte voor een teveel aan water en te weinig water achter de hand in droge periodes. Wij moeten op zoek naar een nieuwe balans. Daarom is het noodzakelijk dat we landschappen en openbare ruimte […]

Lees meer

KwaliteitsimpulsdeLutteinvollegang!

Geweldig om te zien dat de plannen voor het de Losserstraat, Dorpsstraat en Dorpshoes Erve Boerrigter in de Lutte gestalte krijgen in de Gemeente Losser. Een fijne samenwerking en een mooi resultaat waar wij trots op zijn! Lees meer op: https://www.tubantia.nl/losser/geduld-en-samenwerking-veranderen-aangezicht-de-lutte~aedb6f9e/

Lees meer