CentrumLosserDAG3/7Visie

Centrum Losser DAG 3/7 – Visie Maar liefst zeven jaren hebben wij gewerkt aan de plannen voor het centrum van Losser en nu is het eerste deel opgeleverd! Wij zijn blij met een tevreden opdrachtgever en een heleboel enthousiaste ondernemers en bewoners. In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug. In […]

Lees meer

CentrumLosserDAG2/7Ambitie

Centrum Losser DAG 2/7 – Ambitie Maar liefst zeven jaren hebben wij gewerkt aan de plannen voor het centrum van Losser en nu is het eerste deel opgeleverd! Wij zijn blij met een tevreden opdrachtgever en een heleboel enthousiaste ondernemers en bewoners. In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug. Samen […]

Lees meer

CentrumLosserDAG1/7Eersteschetsen

Centrum Losser DAG 1/7 – Eerste schetsen Maar liefst zeven jaren hebben wij gewerkt aan de plannen voor het centrum van Losser en nu is het eerste deel opgeleverd! Wij zijn blij met een tevreden opdrachtgever en een heleboel enthousiaste ondernemers en bewoners. In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug. […]

Lees meer

‘WeekvanLosser’

Wat fijn! Een tevreden opdrachtgever en een heleboel enthousiaste ondernemers en bewoners in het centrum van Losser! Maar liefst zeven jaren waren wij actief betrokken bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen voor het vernieuwde centrum. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom blikken wij graag met jou terug tijdens onze ‘Week […]

Lees meer

Wijzijnopzoek!Jijook?

Wij zijn op zoek naar een ervaren ondernemende landschapsarchitect/projectleider en een jonge getalenteerde landschapsontwerper:   S R . L A N D S C H A P S A R C H I T E C T ONDERNEMENDE LANDSCHAPSARCHITECT OF LANDSCHAPSONTWERPER MET ERVARING ÉN PLEZIER IN HET LEIDEN VAN PROJECTEN Ben jij een enthousiaste en […]

Lees meer

Korteketens

Afgelopen week een prikkelend zomeruitje gehad bij Landgoed Velhorst. Arjen van Buuren leidde ons rond over zijn biologisch gemengd boerenbedrijf. Zijn visie op en kennis over bodem, beheer en biodiversiteit en de wijze waarop hij invulling geeft aan kringlooplandbouw waren erg inspirerend. Mooi om te zien was de strokenteelt, pixellandbouw en de weelde aan planten […]

Lees meer

AandeslagopLandgoedBeerze!

Samen met verschillende experts van Landschap Overijssel werken wij aan een landgoedvisie voor Beerze. Vorige maand was het startschot met een gezamenlijke excursie over het landgoed. Al fietsend, wandelend, pratend en kijkend kwamen meerdere onderwerpen aan bod. Wij mogen Landschap Overijssel helpen om een gedragen en gebalanceerde (integrale) visie op te stellen voor de komende […]

Lees meer

HHCHardenbergineengroenewedstrijd

HHC Hardenberg dingt mee naar de groenste sportclub van Overijssel door mee te doen aan de prijsvraag Groen, Groener, Groenst, georganiseerd door Natuur voor Elkaar. ODIN heeft in een online ontwerpatelier HHC Hardenberg geholpen met het opstellen van de visie. De visie heeft betrekking op verschillende thema’s als een groene en gastvrije entree, ruimte voor […]

Lees meer

Waterinbalans

Extreme neerslag afgelopen weekend en de extreme droogte van de afgelopen jaren maken de problemen pijnlijk zichtbaar. We hebben te weinig ruimte voor een teveel aan water en te weinig water achter de hand in droge periodes. Wij moeten op zoek naar een nieuwe balans. Daarom is het noodzakelijk dat we landschappen en openbare ruimte […]

Lees meer

KwaliteitsimpulsdeLutteinvollegang!

Geweldig om te zien dat de plannen voor het de Losserstraat, Dorpsstraat en Dorpshoes Erve Boerrigter in de Lutte gestalte krijgen in de Gemeente Losser. Een fijne samenwerking en een mooi resultaat waar wij trots op zijn! Lees meer op: https://www.tubantia.nl/losser/geduld-en-samenwerking-veranderen-aangezicht-de-lutte~aedb6f9e/

Lees meer

GroenlichtvoordeDuurzameEnergieladder

Gisteravond is de Duurzame Energieladder van de gemeente Almelo vastgesteld. ODIN heeft hier samen met de gemeente aan gewerkt en wordt invulling gegeven aan de Regionale Energie Strategie. Duidelijkheid wordt geboden aan initiatiefnemers onder welke voorwaarden grootschalige opwek van duurzame energie in de clustergebieden mogelijk is. Maar juist ook voor kleinschalige opwek dichtbij huis worden […]

Lees meer

VillaUilenstein

De unieke sfeer dankt Villa Uilenstein aan het Landgoed Voordaan. De kavel aan de Veldlaan was ooit ook onderdeel van het grote landgoed Voordaan. Vanaf de jaren ‘50 is het landgoed verkaveld en zijn er woningen gebouwd. Toch is de sfeer van het landgoed nog steeds voelbaar. Kenmerkend zijn de grote bomen en zichtlijnen over […]

Lees meer

AndersboerenmeteennatuurinclusieveboerderijenzonneweideopLandgoeddeGelder

Het Oversticht organiseert in samenwerking met de Provincie Overijssel de prijsvraag Erfgoed Sterren in vijf categorieën. Eén van de categorieën binnen Erfgoed Sterren is ‘Anders boeren’: met erfgoed een nieuw perspectief op voedselketens vormgeven! Wij adviseren momenteel Landgoed de Gelder en Farm Brothers  https://www.farmbrothers.com/ bij het vormgeven van een natuur inclusieve boerderij waarbij erfgoed, nieuwe […]

Lees meer

Indetussentijd

En toen zaten we thuis. Alle zes. Met onze kinderen, huisgenoot of partner. Onwennig. Met een gevoel van onbehagen. Maar in de overtuiging dat wij er alles aan willen doen om de veiligheid van kwetsbare mensen zoveel mogelijk te borgen. En dan is het eigenlijk niet zo moeilijk. Dan doe je alles wat in je […]

Lees meer

OnthaasteninhetReggedal

Vakantiepark Mölke is een prachtplek aan de Regge in de gemeente Wierden. ODIN mocht in 2018 al meedenken in de ruimtelijke ambitie voor de toekomst van Mölke. Aan de hand van kwaliteiten en kansen hebben we samen met de familie van de Maat een ambitiedocument opgesteld. In deze ruimtelijke ambitie stonden het gebruik maken van […]

Lees meer

ErveVechtdalkrijgtvorm!

Daar waar vroeger de Regge en Vecht samenvloeiden, ligt op een rivierduin het erf Dunnewind. Zoals de loop van beide rivieren verandert, zo is ook het erf in transitie. In het kader van Ruimte voor de Vecht is het erf getransformeerd naar het Erve Vechtdal. Er is volop ruimte voor natuur, water, streekproducten en recreatie. […]

Lees meer

Stedelijketransformatiesalsimpulsvoordestad

Onze collega Anke Kuipers nam deel aan het Jaarcongres stedelijke  transformaties als impuls voor de stad van Provincie Utrecht. Veranderingen en ontwikkelingen op het gebied klimaatadaptatie, biodiversiteit, de toekomstige in- en uitbreidingen en mobiliteit vragen om een nieuwe kijk op de invulling van de openbare ruimte in de stad. Het is hierbij noodzakelijk de menselijke […]

Lees meer

Inspiratiesessiesduurzaamheid

Lokale overheden en particuliere initiatiefnemers krijgen steeds meer te maken met vragen over de transitie van openbare ruimte, stedelijk gebied en landschap. Energietransitie, Landbouwtransitie, Natuurinclusief bouwen, hernieuwbare energie; Van een lineaire economie naar een circulaire economie. Maar hoe doen we dat? En hoe ziet dat er uit, welke beelden horen hierbij? Deze vragen krijgen wij […]

Lees meer

DeenergietransitieindeGemeenteAlmelo

In de regio Twente ondersteunen wij de gemeente Almelo in het voorbereiden van de ruimtelijke inpassing van het bod voor de Regionale Energiestrategie (RES). De Duurzame Energieladder werd 7 januari gepresenteerd in het politiek beraad. De energietransitie betekent nogal wat voor inwoners, de omgeving en het landschap. Door er met elkaar over te praten ontstaat […]

Lees meer

AandeslagopLandgoedJunne!

In opdracht van a.s.r. real estate en samen met BJZ.nu werken we aan een landgoedvisie voor Junne. Onderwerpen zoals water, natuur, landbouw, bosbouw, energie, wonen en recreatie komen aan bod. Doel is te komen tot een gedragen visie die richting en invulling geeft aan de komende decennia zodat Junne een toekomstbestendig en vitaal landgoed blijft!

Lees meer

ODINinspiratietourEnergie&Landschap!

Ter ere van ons 10 jarig bestaan brachten we met een bus vol professionals op het vlak van landschap, leefomgeving en energie een bezoek aan de zonneparken in Heeten en Hengelo (G). Op beide parken kregen we een rondleiding met een toelichting van de initiatiefnemers van het eerste uur. Tijdens de wandeling kwamen thema’s als […]

Lees meer

Klimaatadaptatieindepraktijk!

ODIN is al sinds 2016 betrokken bij de planvorming voor de herinrichting van het centrum van Losser, met als doel de aantrekkingskracht, de identiteit van een groen en lommerrijk Twents dorp en de toekomstbestendigheid te versterken. Dura Vermeer is als onderdeel van het Bouwteam bezig met de uitvoering. Tijdens het ontwerpproces is slim nagedacht over […]

Lees meer

Samenhetveldin!

Kunnen in het landelijk gebied natuur, landbouw, ecologie, economie en recreatie nog wel duurzaam samengaan? Een vraag die nu actueler lijkt dan ooit. Afgelopen week brachten we met het team min of meer toevallig een bezoek aan de uiterwaarden van de IJssel net ten noorden van Deventer. Hier is door IJssellandschap een uniek en innovatief […]

Lees meer

InLaagZuthemwordthardgewerkt!

Het dorp krijgt de komende tijd een flinke metamorfose. Aanleiding waren klachten over de verkeersveiligheid in het dorp. Daarom worden de Kolkweg en de Langeslag aangepakt. Tegelijk worden andere aanpassingen gedaan om de leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen te verbeteren. Eind 2019 worden de werkzaamheden afgerond en is Laag Zuthem klaar voor de […]

Lees meer