NatuurlijkReggedalRijssen

De afgelopen jaren heeft de Regge zijn natuurlijke karakter grotendeels weer teruggekregen. Met het project Regge Pelmolen Rijssen wordt een van de laatste ontbrekende schakels ingevuld.

Eind 2017 is dit project gestart om te komen tot het herinrichten van deze 1,6 km van de Regge. Samen met een particuliere landgoedeigenaar, Landschap Overijssel, de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden, Stichting Pelmolen Ter Horst, Sportvisserij Oost Nederland en De Regionale Stichting Entersezomp  gaat waterschap Vechtstromen de Regge herinrichten en zo weer laten meanderen (slingeren) door het landschap. Voldoende water voor natuur en landbouw, een goede waterkwaliteit, nieuwe natuur maar ook een bijdrage aan recreatief medegebruik zijn de belangrijkste uitgangspunten bij dit project. Net zoals bij eerdere Reggeherstelprojecten ligt ook hier de nadruk op het gezamenlijk vormgeven van de Regge waarbij verschillende belangen worden meegenomen.

Wij mochten hier sinds 2018 in meedenken waarbij we samen met partijen zijn gekomen tot een schetsontwerp dat bijdraagt aan een robuust Reggedal. Door zorgvuldig te kijken naar de karakteristieken van het gebied, waaronder het specifieke reliëf in het gebied, het verloop van de Regge in historisch perspectief en het oude daarbij horende cultuurlandschap zijn we gekomen tot een toekomstbestendig en klimaatrobuust schetsontwerp. In samenhang met de herinrichting van de Regge is gezocht naar herstel en versterking van landschapselementen (houtwallen, bosjes, solitairen) in combinatie met versterking van recreatieve routestructuren, over land en water!

Ben Ordelmans van waterschap Vechtstromen en Gerdien Smit van ODIN Landschapsontwerpers vertellen u er alles over in deze informatiefilm!