SamenbouwenaandeLutte

Het bouwteam Bouwen aan de Lutte hield vorige week een drukbezochte informatieavond. In verschillende marktkramen werden de concrete plannen en de planning van werkzaamheden in het centrum aan inwoners en belangstellenden gepresenteerd. ODIN is onderdeel van het bouwteam en naast het ontwerp presenteerden wij aan de hand van principes de ambitie voor een groene buitenruimte […]

Lees meer

Vacaturelandschapsarchitect/ontwerper(jr)

ODIN is een bureau voor landschapsarchitectuur in het oosten van het land. Ons werkveld varieert van grootschalige landschappen tot openbare ruimtes. Met een team van 6 bevlogen landschapsarchitecten en -ontwerpers werken wij aan de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. In 2023 vestigen wij ons kantoor op een prachtige locatie op Landgoed Weldam. Dit geeft […]

Lees meer

Vacaturelandschapsarchitect/ontwerper(sr)

ODIN is een bureau voor landschapsarchitectuur in het oosten van het land. Ons werkveld varieert van grootschalige landschappen tot openbare ruimtes. Met een team van 6 bevlogen landschapsarchitecten en -ontwerpers werken wij aan de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. In 2023 vestigen wij ons kantoor op een prachtige locatie op Landgoed Weldam. Dit geeft […]

Lees meer

Besefvanbestaandewaarden

24 november presenteerden wij het Recept voor onze Randen op congres Natuurlijk! Het besef van waarden is een belangrijk onderdeel van deze methodiek voor natuurinclusieve uitbreidingswijken in Overijssel. Wanneer een nieuwe wijk wordt ontworpen en aangelegd worden bestaande waarden zoals een bestaande boom vaak te makkelijk aan de kant geschoven. Dit terwijl een boom zo […]

Lees meer

ReceptvooronzeRanden

In Overijssel leven grote ambities op het vlak van natuurinclusief bouwen. Speciaal voor de plattelandsgemeenten ontwikkelde ODIN Landschapsontwerpers in opdracht van de provincie Overijssel het Recept voor onze Randen. Een methodiek voor natuurinclusieve uitbreidingswijken in de dorpsranden van Overijssel. Het recept is bedoeld voor overheden, projectontwikkelaars, stedenbouwers, architecten en landschapsarchitecten. De methode biedt een concreet […]

Lees meer

Wiekomtonsteamversterken?

ODIN is een bureau voor landschapsarchitectuur in het oosten van het land. Ons werkveld varieert van grootschalige landschappen tot openbare ruimtes. Met een team van 6 bevlogen landschapsarchitecten en -ontwerpers werken wij aan de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. In 2023 vestigen wij ons kantoor op een prachtige locatie op Landgoed Weldam. Dit geeft […]

Lees meer

ErfgoeddealBeken&Bleken

Wat een inspirerende dag! Op het symposium Beken & Bleken staat het verbinden van erfgoed en klimaatadaptatie centraal. Onze collega Ramon Postma heeft ons meegenomen in verhaal van de Dorpsbeek en -Bleek van Losser. Een wandelexcursie voerde ons langs deze bijzondere plekken. De toekomst zit in het erfgoed! Nieuwsgierig? kijk op – https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/klimaatadaptatie/beken-en-bleken-van-losser ErfgoeddealGemeente LosserRijksdienst […]

Lees meer

NogmeerfietsplezierlangsdeRegge!

Tot deze zomer was de Barloseweg in de buurtschap Elsenerbroek een van de ontbrekende schakels in de fietsverbinding langs de Regge. Maar dat is verleden tijd! Fietsers, wandelaars en ruiters kunnen nu nóg meer genieten van het Reggedal. In opdracht van de gemeente Hof van Twente mochten wij het landschappelijk ontwerp opstellen en natuurlijk hebben […]

Lees meer

BekenenBlekenvanLosser

De toekomst zit in het Erfgoed. In het Twentse Losser wordt het landschappelijk erfgoed zoals de monumentale Dorpsbleek en de ‘verborgen’ Dorpsbeek in het kader van de Erfgoeddeal ingezet om het dorp en het omliggende landschap klimaatbestendig te maken, het erfgoed weer hernieuwde betekenis te geven en daarmee bij te dragen aan de identiteit en […]

Lees meer

Ontwerpenmetboeren

Boeren op hoge zandgronden in Wierden-Noord worden door het veranderend klimaat met wisselende perioden van droogte en piekbuien steeds afhankelijker van neerslag. In het groeiseizoen is steeds vaker een structureel tekort aan water. De drinkwaterwinning van Vitens versterkt dit watertekort. Tevens ligt aan de westkant het hoogveenrestant Wierdense Veld waar natuurherstel plaats vindt door water […]

Lees meer

BouwteamKwaliteitsimpulsDeLuttevanstart

Bouwteam De Lutte is een samenwerking tussen de Gemeente Losser en aannemer Dura Vermeer. Samen gaan wij de komende jaren aan de slag met de uitvoering van Kwaliteitsimpuls De Lutte. De kwaliteitsimpuls is een uitvoeringsprogramma met verschillende aandachtgebieden zoals de dorpsranden, entrees, Erve Boerrigter en Gastvrij de Lutte. Een belangrijk onderdeel is de herinrichting van het centrum en […]

Lees meer

Vantekentafelnaarschopindegrond

Altijd mooi om te zien hoe een ontwerp realiteit wordt! Daar doen we het immers voor. Afgelopen seizoen zijn er flink wat van onze projecten uitgevoerd. Wij delen graag een selectie met je. Veel modder, graafmachines en boompalen in beeld maar we kijken reikhalzend uit naar het voorjaar. Alles wordt weer groen! Kijk je met […]

Lees meer

ODINvliegtuit!

In de afgelopen dertien jaren heeft ODIN Landschapsontwerpers zich ontwikkeld tot een volwassen ontwerpbureau voor zowel landschappelijke als stedelijke opgaven. We kregen hiervoor de ruimte binnen de muren van het prachtige kantoor van EVE Architecten aan de N35 te Nijverdal. Hier ontstonden onze ideeën, visies en ontwerpen. Hier rolden ook uw plannen van onze tekentafel. […]

Lees meer

Eengroenetoekomstvooronzekinderen

Heutink, toonaangevende onderneming in lesmaterialen en meubilair voor onderwijs, verhuist naar bedrijventerrein ’t Lochter in Nijverdal. Op een terrein van 3,5 ha wordt een nieuw kantoor met distributiecentrum gebouwd. Wij mochten het ontwerp voor de buitenruimte opstellen. De beplantingen, sferen en kleuren van het naastgelegen Wierdenseveld vormden een belangrijke inspiratiebron. Met een flinke hoeveelheid streekeigen […]

Lees meer

Dorps,gastvrij,landelijkenlommerrijkdeLutte

Na een intensieve periode van voorbereiding en samenwerking met de gemeente en het dorp zijn afgelopen maandag de plannen voor de kwaliteitsimpuls voor de Lutte aan het gehele dorp gepresenteerd. De kernwaarden dorps, gastvrij, landelijk en lommerrijk staan in de plannen centraal. Na de centrale presentatie kon men een kijkje nemen op de informatiemarkt waar […]

Lees meer

DuurzamelandschappelijkeinpassingVebe

Ambitieuze plannen van Vebe in Genemuiden! ODIN Landschapsontwerpers heeft een belangrijke bijdrage mogen leveren door de ambities van Vebe op bedrijventerrein Zevenhont Zuid te koppelen aan een duurzame inpassing in het waardevolle landschap van de Mastenbroekerpolder en het aangrenzende rivierenlandschap. Met gevoel voor de plek én oog voor de belangen van Vebe, gemeente, waterschap en […]

Lees meer

ZuiverendLandschapLeemslagen

Afgelopen vrijdag werd het zuiverende landschap van Leemslagen feestelijk in gebruik genomen. Het zuiverende landschap is door ODIN landschapsontwerpers samen met de gemeente Almelo, NTP en Carp Twenty ontworpen. De rietvelden zijn onderdeel van Lake Source Cooling (LSC) waarbij duurzame koeling door NTP  diep uit de voormalige zandwinplas wordt geleverd aan het ziekenhuis. Het retourwater […]

Lees meer

ODINviertdezomer!

Met een fietstocht langs projecten in het Twentse landschap luiden wij onze zomervakantie in! Wij gaan er even 4 weken tussenuit, tijd om op te laden en nieuwe inspiratie op te doen. Wij wensen je een fijne vakantie en zijn je na de zomer weer graag van dienst!

Lees meer

NatuurlijkReggedalRijssen

De afgelopen jaren heeft de Regge zijn natuurlijke karakter grotendeels weer teruggekregen. Met het project Regge Pelmolen Rijssen wordt een van de laatste ontbrekende schakels ingevuld. Eind 2017 is dit project gestart om te komen tot het herinrichten van deze 1,6 km van de Regge. Samen met een particuliere landgoedeigenaar, Landschap Overijssel, de gemeenten Rijssen-Holten […]

Lees meer

InformatieavondDeLutte

Op woensdagavond 26 mei organiseren de gemeente Losser en Stichting Dorpsbelangen De Lutte een digitale informatieavond in een professionele setting: aan tafel bij Bert Eeftink! Inwoners en andere belangstellenden worden bijgepraat over Kwaliteitsimpuls De Lutte en de verschillende deelprojecten zoals Erve Boerrigter, Dorpsranden en Centrumplein. Namens ODIN vertelt Ramon Postma over identiteit, kernwaarden, gastvrijheid én […]

Lees meer

12,5jaarODINLandschapsontwerpers!

Op 6 november 2008 werd ODIN Landschapsontwerpers opgericht en afgelopen week was ons 12,5 jarig jubileum! Met een glimlach en best een beetje trots kijken wij terug op de afgelopen jaren. Dank voor de vele inspirerende projecten waar wij aan mochten werken. Dank voor de ruimte die wij kregen om van betekenis te kunnen zijn […]

Lees meer

Eengroenewijkvoormensendier

Het landschap van Havezate Es is een uniek en waardevol cultuurlandschap. Eeuwenlang is het gebruikt als divers boerenland en herbergde het een havezate met boerderijen. Nu wordt er een nieuwe wijk ontwikkeld, als afronding van de Marslanden ten noorden van Hardenberg – en wij mochten het inrichtingsplan ontwerpen. De boerenschoonheid van vroeger vindt zijn weg […]

Lees meer

Inde(digitale)studiebanken!

Onze collega’s Doron Gerrits en Ronald Koerhuis duiken de studiebanken in! Zij nemen deel aan de 5-daagse NVTL-cursus Toekomstbestendig ontwerpen met beplanting. Een leerzame cursus waarin we als bureau onze kennis bijspijkeren over onder andere groeicurven, de IBR-beplantingsmethode en effecten van luchtkwaliteit op beplantingen, gekoppeld aan hedendaagse thema’s als klimaatadaptatie, het voorkomen van hittestress en […]

Lees meer

PLEKZAT!

Afgelopen week presenteerden wij samen met Roelofs onze inzending voor de ontwerpuitdaging Ruimte voor Water aan o.a. Waterschap Vechtstromen, gemeente Almelo, Beter Wonen en BNA Lokaal Netwerk Oosting. Fijn dat we onze visie op typische herstructureringswijken nu kunnen delen! In de haarvaten van Aalderinkshoek is PLEK ZAT voor het vasthouden van water, voor groen en […]

Lees meer