Beken&Bleken

De Erfgoed Deal organiseert samen met de ErfgoedAcademie een webinarreeks onder de titel ‘Lessen uit de Erfgoed Deal’. In deze webinars worden de opbrengsten en lessen uit lopende en afgeronde Erfgoed Deal-projecten besproken. Op 18 april staat het thema Water & Bodem centraal. Ramon Postma, landschapsarchitect bij ODIN, deelt zijn ervaringen vanuit het programma Beken […]

Lees meer

Inspiratieinhetboscafé

De Lemelerberg en de Archemerberg maken onderdeel uit van het stuwwallencomplex van de Sallandse Heuvelrug. De twee ‘bergen’ vormen een prachtig natuurgebied met bos, heide en stuifzand. Op de oostelijke flank van de Archemerberg ligt het Boscafé, een voormalige boerderij aan de rand van de es van Lemele die nu het hart van De Lemeler […]

Lees meer

Dekrachtvankennisdelen

Stromend water als ordenend principe bij gebiedsontwikkeling. Hierover vertelde onze collega Ramon Postma tijdens de Inspiratiedag van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland deze week. Aanleiding was het op te stellen Water- en Rioleringsprogramma door bureau Watermaat en Waterbureau Schepers. De Commanderie aan de Molenbeek in Ootmarsum stond centraal in het verhaal van Ramon. Samen met […]

Lees meer

Eennieuwwerklandschap

Kennispark Twente behoort tot de top 3 innovatiecampussen van Nederland. Hier bundelen ondernemers, overheden, onderzoekers en onderwijs hun krachten om de potentie van het gebied volop te benutten en Kennispark internationaal nog beter op de kaart te zetten. Dit vraagt om een dynamisch en groen werklandschap waar ontmoeting tussen talent en bedrijven gefaciliteerd wordt. In de […]

Lees meer

NOAAN’THAT

Weinig rivieren in Nederland hebben zo’n mooi natuurlijk karakter als de Dinkel. Landbouw en natuur zijn als een mozaïek in elkaar vervlochten. In het Dinkeldal liggen de laatste stroomdalgraslanden van Nederland. Er groeien unieke planten, zoals de steenanjer en het blauwgroen trechtertje. Het Dinkeldal-Zuid was tot voor kort nog een kanaal. In het kader van […]

Lees meer

Eennieuwbegin

Deze prachtige schuur ligt in het hart van het eeuwenoude Landgoed Weldam. Het gebouw maakt onderdeel uit van het voormalige boerenerf Ripperda dat sinds het einde van de 19e eeuw voedsel leverde voor de bewoners van het kasteel. In de loop van de tijd verloren het boerenerf en de schuur haar functie. De schuur raakte […]

Lees meer

EntreesLandgoedJunne

In opdracht van a.s.r. werken we al geruime tijd aan diverse projecten op Landgoed Junne. Zo hebben we bijvoorbeeld vanuit de landgoedvisie ‘Landgoed Junne Parel en Proeftuin in het Vechtdal’ vormgegeven aan de inspiratiegids ‘De stijl van Junne’. In deze gids inspireren we en gaan we in op de ruimtelijke uitstraling van elementen en plekken […]

Lees meer

Werkinuitvoeringdeelll

Deze week staat in het teken van het beperken van hittestress in de openbare ruimte. In de Lutte wordt momenteel hard gewerkt aan de uitvoering van het centrumplein. In ons plan voor het centrum van de Lutte zitten allerlei maatregelen om de hitte tegen te gaan:Door meer bomen te plaatsen is er meer ruimte voor […]

Lees meer

Werkinuitvoering!

Deze week staat in het teken van het beperken van hittestress in de openbare ruimte. In de Lutte wordt momenteel hard gewerkt aan de uitvoering van het centrumplein. In ons plan zitten allerlei maatregelen om de hitte tegen te gaan: Klimaat adaptief omgaan met water zorgt niet alleen voor betere afwatering, maar zorgt juist ook […]

Lees meer

WelkombijODIN!

In de afgelopen maanden zijn er maar liefst drie nieuwe collega’s gestart bij ODIN! Kim Dijkman en Wouter Sibum versterken het ontwerpteam. Titia Schoonman verzorgt onze administratie. Samen zijn wij nu nog beter in staat om met brede expertise een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven van dit moment. Fijn dat jullie er […]

Lees meer

Waterenbodemsturend..eninspirerend!

Hoe ziet dit leidende principe er uit in de praktijk? Afgelopen week heeft Jouke de Jong ons rondgeleid over het Landgoed Medler. Daar wordt de Vordense Beek in ere hersteld. De beek kent diverse verschijningvormen geïnspireerd op de ondergrond en het landschap. Soms is het een breed uitwaaierende slenk die droogvalt in droge tijden en […]

Lees meer

Hoekunnenwesamenwerkenombedrijventerreintevergroenen?

Dit een belangrijke opgave met ambities op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid en omgevingskwaliteit. Onze collega’s Maureen Fiat en Ramon Postma mochten een workshop verzorgen over Bergweide IV te Deventer. Gedurende de workshop zijn ze samen op zoek gegaan naar de concrete invulling van de bovengenoemde ambities. Zo hebben ze gekeken naar verbindingen, variatie, […]

Lees meer

SamenbouwenaandeLutte

Het bouwteam Bouwen aan de Lutte hield vorige week een drukbezochte informatieavond. In verschillende marktkramen werden de concrete plannen en de planning van werkzaamheden in het centrum aan inwoners en belangstellenden gepresenteerd. ODIN is onderdeel van het bouwteam en naast het ontwerp presenteerden wij aan de hand van principes de ambitie voor een groene buitenruimte […]

Lees meer

Vacaturelandschapsarchitect/ontwerper(jr)

ODIN is een bureau voor landschapsarchitectuur in het oosten van het land. Ons werkveld varieert van grootschalige landschappen tot openbare ruimtes. Met een team van 6 bevlogen landschapsarchitecten en -ontwerpers werken wij aan de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. In 2023 vestigen wij ons kantoor op een prachtige locatie op Landgoed Weldam. Dit geeft […]

Lees meer

Vacaturelandschapsarchitect/ontwerper(sr)

ODIN is een bureau voor landschapsarchitectuur in het oosten van het land. Ons werkveld varieert van grootschalige landschappen tot openbare ruimtes. Met een team van 6 bevlogen landschapsarchitecten en -ontwerpers werken wij aan de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. In 2023 vestigen wij ons kantoor op een prachtige locatie op Landgoed Weldam. Dit geeft […]

Lees meer

Besefvanbestaandewaarden

24 november presenteerden wij het Recept voor onze Randen op congres Natuurlijk! Het besef van waarden is een belangrijk onderdeel van deze methodiek voor natuurinclusieve uitbreidingswijken in Overijssel. Wanneer een nieuwe wijk wordt ontworpen en aangelegd worden bestaande waarden zoals een bestaande boom vaak te makkelijk aan de kant geschoven. Dit terwijl een boom zo […]

Lees meer

ReceptvooronzeRanden

In Overijssel leven grote ambities op het vlak van natuurinclusief bouwen. Speciaal voor de plattelandsgemeenten ontwikkelde ODIN Landschapsontwerpers in opdracht van de provincie Overijssel het Recept voor onze Randen. Een methodiek voor natuurinclusieve uitbreidingswijken in de dorpsranden van Overijssel. Het recept is bedoeld voor overheden, projectontwikkelaars, stedenbouwers, architecten en landschapsarchitecten. De methode biedt een concreet […]

Lees meer

Wiekomtonsteamversterken?

ODIN is een bureau voor landschapsarchitectuur in het oosten van het land. Ons werkveld varieert van grootschalige landschappen tot openbare ruimtes. Met een team van 6 bevlogen landschapsarchitecten en -ontwerpers werken wij aan de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. In 2023 vestigen wij ons kantoor op een prachtige locatie op Landgoed Weldam. Dit geeft […]

Lees meer

ErfgoeddealBeken&Bleken

Wat een inspirerende dag! Op het symposium Beken & Bleken staat het verbinden van erfgoed en klimaatadaptatie centraal. Onze collega Ramon Postma heeft ons meegenomen in verhaal van de Dorpsbeek en -Bleek van Losser. Een wandelexcursie voerde ons langs deze bijzondere plekken. De toekomst zit in het erfgoed! Nieuwsgierig? kijk op – https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/klimaatadaptatie/beken-en-bleken-van-losser ErfgoeddealGemeente LosserRijksdienst […]

Lees meer

NogmeerfietsplezierlangsdeRegge!

Tot deze zomer was de Barloseweg in de buurtschap Elsenerbroek een van de ontbrekende schakels in de fietsverbinding langs de Regge. Maar dat is verleden tijd! Fietsers, wandelaars en ruiters kunnen nu nóg meer genieten van het Reggedal. In opdracht van de gemeente Hof van Twente mochten wij het landschappelijk ontwerp opstellen en natuurlijk hebben […]

Lees meer

BekenenBlekenvanLosser

De toekomst zit in het Erfgoed. In het Twentse Losser wordt het landschappelijk erfgoed zoals de monumentale Dorpsbleek en de ‘verborgen’ Dorpsbeek in het kader van de Erfgoeddeal ingezet om het dorp en het omliggende landschap klimaatbestendig te maken, het erfgoed weer hernieuwde betekenis te geven en daarmee bij te dragen aan de identiteit en […]

Lees meer

Ontwerpenmetboeren

Boeren op hoge zandgronden in Wierden-Noord worden door het veranderend klimaat met wisselende perioden van droogte en piekbuien steeds afhankelijker van neerslag. In het groeiseizoen is steeds vaker een structureel tekort aan water. De drinkwaterwinning van Vitens versterkt dit watertekort. Tevens ligt aan de westkant het hoogveenrestant Wierdense Veld waar natuurherstel plaats vindt door water […]

Lees meer

BouwteamKwaliteitsimpulsDeLuttevanstart

Bouwteam De Lutte is een samenwerking tussen de Gemeente Losser en aannemer Dura Vermeer. Samen gaan wij de komende jaren aan de slag met de uitvoering van Kwaliteitsimpuls De Lutte. De kwaliteitsimpuls is een uitvoeringsprogramma met verschillende aandachtgebieden zoals de dorpsranden, entrees, Erve Boerrigter en Gastvrij de Lutte. Een belangrijk onderdeel is de herinrichting van het centrum en […]

Lees meer

Vantekentafelnaarschopindegrond

Altijd mooi om te zien hoe een ontwerp realiteit wordt! Daar doen we het immers voor. Afgelopen seizoen zijn er flink wat van onze projecten uitgevoerd. Wij delen graag een selectie met je. Veel modder, graafmachines en boompalen in beeld maar we kijken reikhalzend uit naar het voorjaar. Alles wordt weer groen! Kijk je met […]

Lees meer