SamenbouwenaandeLutte

Het bouwteam Bouwen aan de Lutte hield vorige week een drukbezochte informatieavond. In verschillende marktkramen werden de concrete plannen en de planning van werkzaamheden in het centrum aan inwoners en belangstellenden gepresenteerd.

ODIN is onderdeel van het bouwteam en naast het ontwerp presenteerden wij aan de hand van principes de ambitie voor een groene buitenruimte met betekenis. Hedendaagse thema’s hebben we verwerkt in een gelaagde opbouw passend bij het lommerrijke karakter van de Lutte.

Meer informatie over het centrumplan is te vinden op: https://lnkd.in/eCrXXqwb

In samenwerking met: Gemeente Losser, Dura Vermeer, Anacon Infra, Comcept, Stichting Dorpsbelangen de Lutte, IVN en Enexis