NOAAN’THAT

Weinig rivieren in Nederland hebben zo’n mooi natuurlijk karakter als de Dinkel. Landbouw en natuur zijn als een mozaïek in elkaar vervlochten. In het Dinkeldal liggen de laatste stroomdalgraslanden van Nederland. Er groeien unieke planten, zoals de steenanjer en het blauwgroen trechtertje.

Het Dinkeldal-Zuid was tot voor kort nog een kanaal. In het kader van N2000 is in 2021 de gekanaliseerde Dinkel-Zuid over een lengte van 4 km heringericht en is het rivierdal teruggegeven aan de natuur. Het resultaat is een rivier die natuurlijker door het Dinkeldal slingert en water langer vasthoudt. Het landschap is opnieuw gevormd met als resultaat een levende rivier waar rivierprocessen en stroomdalgraslanden de ruimte krijgen.

Mede dankzij de Erfgoeddeal heeft ODIN samen met de omgeving, de gemeente Losser en het Waterschap gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit van het Dinkeldal. Het Lagapad is opnieuw ingepast en aangelegd en op enkele plekken zijn bijzondere bruggen en vlonders ontworpen die de beleving van het dynamische en natuurlijke Dinkeldal versterken.

Mooi dat al na enkele seizoenen de dynamiek van het stromende water en de schoonheid van het Dinkeldal nog beter beleefbaar is! Mooi dat de Dinkel steeds meer mensen ‘na aan het hart’ ligt!