Inspiratieinhetboscafé

De Lemelerberg en de Archemerberg maken onderdeel uit van het stuwwallencomplex van de Sallandse Heuvelrug. De twee ‘bergen’ vormen een prachtig natuurgebied met bos, heide en stuifzand. Op de oostelijke flank van de Archemerberg ligt het Boscafé, een voormalige boerderij aan de rand van de es van Lemele die nu het hart van De Lemeler Esch Natuurcamping vormt.

Op vrijdag 15 maart organiseerde Gastvrij Overijssel een informatieve en inspirerende middag voor bestuurders en medewerkers van Overijsselse gemeenten in het Boscafé. Samen met bedrijfsleider én koploper Joost Ellenbroek vertelde Maureen Fiat, landschapsontwerper bij ODIN, over wat het betekent wanneer het landschap als basis en inspiratiebron wordt ingezet bij het opstellen van een ruimtelijke visie als leidraad voor de ontwikkeling van een toeristisch bedrijf.  

En natuurlijk gingen we ook naar buiten! Daar was te zien dat de structuurwijzigingen en de beplantingsprincipes uit de visie al stap voor stap worden uitgevoerd. De visie komt tot leven! De verschillen tussen het bosrijke natuurgebied en het agrarische cultuurlandschap worden versterkt waardoor het landschap van de camping steeds beter leesbaar wordt. De natuurwaarden nemen toe en de ervaring van de gasten wordt verrijkt. Wie wil dat nu niet?