BekenenBlekenvanLosser

De toekomst zit in het Erfgoed. In het Twentse Losser wordt het landschappelijk erfgoed zoals de monumentale Dorpsbleek en de ‘verborgen’ Dorpsbeek in het kader van de Erfgoeddeal ingezet om het dorp en het omliggende landschap klimaatbestendig te maken, het erfgoed weer hernieuwde betekenis te geven en daarmee bij te dragen aan de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van Losser.

ODIN is betrokken bij de ideeënvorming, pitch, ontwerp en planuitwerking. Gisteren heeft onze collega Ramon Postma samen met het gemeentelijke team van de Erfgoeddeal de nieuwe gemeenteraad bijgepraat en aansluitend een rondleiding gegeven langs de verborgen beken en bleken van Losser.

De Dorpsbleek is een van de parels en krijgt een bijzondere gelaagde betekenis. De renovatie van het monument gaat hand in hand met het langer vasthouden van hemelwater. Ook vormt het een belangrijke schakel in de energietransitie. De restwarmte uit het effluent van de RWZI wordt in de toekomst gebruikt voor de verwarming van het nabijgelegen zwembad, dit scheelt tot 100.000m3 gas per jaar! Een mooi voorbeeld van duurzaamheid en circulariteit. Het afgekoelde water stroomt via een helofytenfilter in de Dorpsbleek. Zo blijft de bleek ook in droge tijden voorzien van schoon water! Vervolgens stroomt het water langzaam richting de Dinkel.

Met de ambitie ‘Volg de Stroom’ worden de deels verloren gegane verbindingen tussen de stuwwal, dorpskern en het Dinkeldal hersteld. Het landschappelijk erfgoed krijgt een nieuwe betekenis en draagt bij aan actuele opgaven, leefbaarheid en de vrijetijdseconomie. Wij zijn trots en blij om aan deze plannen te mogen werken.