ReceptvooronzeRanden

In Overijssel leven grote ambities op het vlak van natuurinclusief bouwen. Speciaal voor de plattelandsgemeenten ontwikkelde ODIN Landschapsontwerpers in opdracht van de provincie Overijssel het Recept voor onze Randen. Een methodiek voor natuurinclusieve uitbreidingswijken in de dorpsranden van Overijssel. Het recept is bedoeld voor overheden, projectontwikkelaars, stedenbouwers, architecten en landschapsarchitecten. De methode biedt een concreet stappenplan om aan de slag te gaan met natuurinclusief bouwen waarbij natuurlijke systemen, waarden en leefgebieden centraal staan. Het recept werkt inspirerend en is een middel om met elkaar in gesprek te komen én om samen door te ontwikkelen.

Aankomende donderdag (24-11) pitchen wij het recept voor onze randen op het Congres Natuurlijk!