DuurzamelandschappelijkeinpassingVebe

Ambitieuze plannen van Vebe in Genemuiden! ODIN Landschapsontwerpers heeft een belangrijke bijdrage mogen leveren door de ambities van Vebe op bedrijventerrein Zevenhont Zuid te koppelen aan een duurzame inpassing in het waardevolle landschap van de Mastenbroekerpolder en het aangrenzende rivierenlandschap. Met gevoel voor de plek én oog voor de belangen van Vebe, gemeente, waterschap en provincie hebben wij vormgegeven aan robuuste groenblauwe randen.

De analyse van de context, het plangebied en onderliggende beleidsstukken- en visies heeft ons belangrijke input gegeven voor de landschappelijke inpassing. Het contrast tussen het strakke polderlandschap en het dynamische organische rivierenlandschap met de kreek bij Roebolligehoek (die zijn oorsprong heeft in de Zuiderzeetijd) is uitgangspunt geweest voor het inpassingsplan. Koppeling van de landschappelijke rand langs de kreek met een nieuw aan te leggen fietspad biedt belangrijke meerwaarde voor het recreatieve netwerk en de beleving van het kenmerkende landschap. Beplantingen sluiten aan bij de soortenrijkdom passend in dit landschap. Hierbij horen soorten van onder andere de associatie van de grauwe wilg en de mattenbies-associatie.

De inpassing (inclusief waterberging onder het beoogde zonne­veld) draagt hiermee bij aan een duurzame, klimaatadaptieve inrichting van de zui­delijke stadsrand van Zevenhont, met respect voor de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap.