Dorps,gastvrij,landelijkenlommerrijkdeLutte

Na een intensieve periode van voorbereiding en samenwerking met de gemeente en het dorp zijn afgelopen maandag de plannen voor de kwaliteitsimpuls voor de Lutte aan het gehele dorp gepresenteerd. De kernwaarden dorps, gastvrij, landelijk en lommerrijk staan in de plannen centraal.

Na de centrale presentatie kon men een kijkje nemen op de informatiemarkt waar de verschillende plannen voor de entrees, dorpsranden, erve Boerrigter en het centrumplein werden gepresenteerd.  De gemeente Losser, de dorpsraad, ODIN, Goudappel, Anacon en Smit Civiele Techniek waren aanwezig om bij vragen een toelichting te geven op de plannen.

Het resultaat was een mooie opkomst en veel positieve reacties op de hele kwaliteitsimpuls voor het dorp en het ontwerp voor het centrumplein in het bijzonder. Wij zijn trots op het resultaat en gaan met de opbrengst van de avond aan de slag!