CentrumLosserDAG4/7Ontwerp

Maar liefst zeven jaren hebben wij gewerkt aan de plannen voor het centrum van Losser en nu is het eerste deel opgeleverd! Wij zijn blij met een tevreden opdrachtgever en een heleboel enthousiaste ondernemers en bewoners. In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug.

Tijdens het ontwerpproces voor Gronausestraat, omgeving Kerk en Fakkel, Brinkstraat, Zijland en Langenkamp hebben we samen met medewerkers van de gemeente veel gesproken met ondernemers en klankbordgroep. Door een interactieve invulling met bijvoorbeeld een ‘bouwdoos’ voor de Brinkstraat werden prettige én pittige gesprekken gevoerd. In de zoektocht naar verbinding tussen ieders belangen is het ons gelukt om een reeks gedragen ontwerpen neer te zetten waarin ook klimaatopgaven zoals hittestress en hemelwaterberging integraal zijn meegenomen. Zo maken we Losser mooi en toekomstbestendig!

Dank voor de fijne samenwerking Anacon Infra en Het Oversticht!