CentrumLosserDAG6/7INSPIRATIEGIDS

In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug op zeven jaren planvorming!

We doen het samen! Verandering, beweging en een toekomstbestendig centrum krijg je niet alleen met een andere inrichting van de straat voor elkaar. De sfeer van de straat wordt immers bepaald door het samenspel van de inrichting van de straat, de uitstraling van de gevels én de wijze waarop eigenaren en ondernemers zich presenteren aan de bezoekers van het centrum.

In de Inspiratiegids hebben we samen met de ondernemers van de Brinkstraat beschreven en verbeeld hoe we dat gaan doen. Zo wordt het makkelijk om passende en samenhangende keuzes te maken voor bijvoorbeeld stoepborden, uithangborden, klimplanten, geveltuintjes, markiezen, uitstallingen en terrassen.

Het project is mede gefinancierd vanuit het Centrumarrangement, een reeks afspraken die de Stadsbeweging van provincie Overijssel heeft gemaakt met de gemeente Losser.