Ontwerpenmetboeren

Boeren op hoge zandgronden in Wierden-Noord worden door het veranderend klimaat met wisselende perioden van droogte en piekbuien steeds afhankelijker van neerslag. In het groeiseizoen is steeds vaker een structureel tekort aan water. De drinkwaterwinning van Vitens versterkt dit watertekort. Tevens ligt aan de westkant het hoogveenrestant Wierdense Veld waar natuurherstel plaats vindt door water vast te houden.

Dat is de ‘technische kant’ van het verhaal. Maar wat betekent dit, bijvoorbeeld voor de boeren die wonen en werken in het gebied. Welk toekomstperspectief ligt er met deze veranderende omstandigheden voor de boeren in het gebied? Samen met boeren, Gemeente Wierden en Stimuland zetten wij eerste stappen in een verkenning middels een proces van ontwerpend onderzoek, waarbij (gebieds-)kennis en ideeën van boeren worden benut. Boeren hebben hierin zelf de regie, zij bepalen de richting en het tempo. Wij organiseren de gesprekken, inventariseren ideeën en oplossingsrichtingen, verzamelen voorbeelden en informatie, visualiseren kansen en denken mee over nieuwe verdienmodellen. Stap voor stap mét de boeren op weg naar een toekomstbestendig landelijk gebied! We zijn er nog niet, maar de eerste stappen zijn gezet.

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie