Eengroenewijkvoormensendier

Het landschap van Havezate Es is een uniek en waardevol cultuurlandschap. Eeuwenlang is het gebruikt als divers boerenland en herbergde het een havezate met boerderijen. Nu wordt er een nieuwe wijk ontwikkeld, als afronding van de Marslanden ten noorden van Hardenberg – en wij mochten het inrichtingsplan ontwerpen.

De boerenschoonheid van vroeger vindt zijn weg terug in de nieuwe inrichting door gebruik te maken van robuuste en eenvoudige materialen. De es, met een invulling als graanakker met bloemrijke akkerranden, vormt het landschappelijke hart van de nieuwe wijk. De es is ingekaderd door een rijke diversiteit aan beplantingen, deels bestaand en deels nieuw aangelegd. Ruim opgezette landschappelijke structuren, geïnspireerd op het cultuurhistorische landschap, sieren de wijk met hun diverse sortiment aan beplanting. Zo voelen mensen, vogels en insecten zich thuis!

Havezate Es, een bijzondere plek om te wonen!