CentrumLosserDAG5/7BEPLANTINGSPLAN


In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug op zeven jaren planvorming!

Beplantingen bepalen voor een groot deel de sfeer in het nieuwe centrum. Aandacht voor de keuze van beplantingen is belangrijk waarbij het dorpse en landelijke karakter van Losser het uitgangspunt was. Tegelijkertijd zijn er actuele thema’s als biodiversiteit, het beperken van hittestress en de eikenprocessierups waarin een afgewogen keuze voor beplantingen essentieel is. Er is gekozen voor een diversiteit van boomsoorten die passen bij het Twentse landschap als linde, iep, vogelkers, walnoot en beuk.

Voor rijke biodiversiteit en jaarrond beleving is de heesterlaag uitgewerkt in bloeiende struiken als krent, boerensering, roos en vlier. In de kruidenlaag is aandacht voor sterke vaste planten als de smeerwortel, siergrassen en accenten met voorjaarsbloeiende bollen als boerencrocussen.

Wij zijn samen met Losser erg benieuwd naar het voorjaar!