Trotsenheelblij!

De Erfgoeddeal waar wij samen met de Gemeente Losser en Waterschap Vechtstromen aan hebben gewerkt is toegekend!

Zeven nieuwe projecten waaronder Beken en Bleken van Losser zijn toegevoegd in de derde ronde van de Erfgoed Deal. De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen. In het plan ‘Beken & Bleken van Losser’ wordt het erfgoed van het dorp, van het aangrenzende Dinkeldal en van de mensen die er wonen en hebben gewoond, ingezet ten behoeve van klimaatadaptatie en duurzaamheidsopgaven. Tegelijkertijd worden de deels verloren gegane verbindingen tussen de dorpskern en het Dinkeldal hersteld.