Wijhoudenwelvaneenuitdaging!

Samen met regionale partners Twents Waternet, Waterschap Vechtstromen en Stichting Pioneering daagden BNA Lokaal Netwerk Oosting en Architectuurcentrum Twente ons uit om op zoek te gaan naar een aanpak om wateropgaven in de toekomst te benutten bij het verbeteren van onze leefomgeving. Als ontwerpend bureau uit Twente konden we deze ontwerpuitdaging ‘Ruimte voor Water’ natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan! Samen met Roelofs hebben we een integrale ontwerpmethodiek voor de wijk Aalderinkshoek in Gemeente Almelo ontwikkeld. Een typische herstructureringslocatie waardoor onze methodiek kan worden opgeschaald en uitgerold op meerdere locaties in Nederland.

En onze inzending sloeg aan! We zijn door naar de volgende ronde en op dit moment werken we ons voorstel nader uit. Op 31 maart presenteren we onze visie aan partners en opdrachtgevers. Nog even geduld… Jullie horen van ons!