PLEKZAT!

Afgelopen week presenteerden wij samen met Roelofs onze inzending voor de ontwerpuitdaging Ruimte voor Water aan o.a. Waterschap Vechtstromen, gemeente Almelo, Beter Wonen en BNA Lokaal Netwerk Oosting. Fijn dat we onze visie op typische herstructureringswijken nu kunnen delen!

In de haarvaten van Aalderinkshoek is PLEK ZAT voor het vasthouden van water, voor groen en biodiversiteit, voor ondergrondse netwerken, voor het opwekken van energie, voor het bestrijden van hitte en droogte én voor de mens. Essentieel daarbij is dat we al die opgaven combineren en we in de haarvaten op zoek gaan naar ruimte op daken, aan gevels, op het maaiveld en in de bodem. De integrale ontwerpmethodiek PLEK ZAT inspireert en helpt gemeenten en woningbouwcorporaties om ambitie te tonen, structuren op wijkniveau te ontwerpen en straten zó te transformeren dat plant, dier én mens zich thuis zullen voelen.