ZuiverendLandschapLeemslagen

Afgelopen vrijdag werd het zuiverende landschap van Leemslagen feestelijk in gebruik genomen. Het zuiverende landschap is door ODIN landschapsontwerpers samen met de gemeente Almelo, NTP en Carp Twenty ontworpen. De rietvelden zijn onderdeel van Lake Source Cooling (LSC) waarbij duurzame koeling door NTP  diep uit de voormalige zandwinplas wordt geleverd aan het ziekenhuis. Het retourwater stroomt door het helofytenfilter en wordt op natuurlijke wijze gezuiverd. Als straks de paden en beplantingen zijn aangelegd zal het gebied ook toegankelijk zijn.

Een helofytenfilter op landschappelijke schaal sluit goed aan bij de duurzame ambities. Leemslagen is aangewezen als gebied voor grootschalige opwek van duurzame energie waarbij het Energielandgoed als referentie is gebruikt. (Zie ook het document Almelose Duurzame Energieladder) Hierin zijn koppelkansen in de vorm van landschapswaarden, ruimtelijke kwaliteit, recreatieve structuren, educatie en het versterken van de biodiversiteit belangrijke waarden die een integraal onderdeel van de plannen uit dienen te maken. De LSC en het helofytenfilter dragen hieraan bij en het resultaat is straks een Zuiverend Landschap dat invulling geeft aan de nieuwe identiteit van een energielandgoed als een waardevol uitloopgebied voor Almelo.