Bloeiend ontmoetingspunt van de wijk

In het kader van een prijsvraag voor de herontwikkeling van een zorglocatie stelden wij een landschapsontwerp op waarin verbinden en ontmoeten centraal staat. Het ontwerp is gestoeld op kleinschaligheid, een huiselijke sfeer, beleving van het landschap en de seizoenen en het verbinden en ontmoeten van mensen, altijd met oog voor het welzijn van de bewoners van het complex. De ruimtelijke opzet van de bebouwing in relatie tot de aangrenzende wijk en de buitenruimte speelt hier volledig op in. We zorgen ervoor dat de gebouwen en de entree gericht zijn naar de wijk. De structuur van de gebouwen is in lijn met de dragende landschappelijke lijnen, is kleinschalig en altijd omringd door groene ruimte. We creƫren een omgeving waarin mensen zich prettig voelen en gestimuleerd worden om buiten te bewegen en elkaar op te zoeken.

Bewoners in het gebouw hebben de mogelijkheid om overal contact te maken met groen en landschap. Groen is altijd dichtbij en heeft een belangrijke functie in de zorgvraag (healing environment). We leveren hieraan een belangrijke bijdrage door te zorgen voor kleurrijke kijktuinen als omlijsting van het gebouw. De tuinen vormen een glooiend landschap waardoor enerzijds optimaal uitzicht is op groen en anderzijds privacy wordt geboden om onnodige prikkels voor mensen tegen te gaan. Een uitgekiende padenstructuur zorgt ervoor dat de juiste verbindingen worden gelegd, zowel fysiek als sociaal.

i.o.v. Goossen te Pas Bouw