Ruim baan voor parkeren.

De gemeente Losser werkt volop aan de herinrichting van het centrum. Op basis van de ruimtelijke visie uit het Parapluplan Centrum Losser (hyperlink) zijn we door de gemeente gevraagd om verder invulling te geven aan het gebied Zijland Langenkamp. Een belangrijke plek aan de rand van het centrum. Een plek met veel winkels en een tweetal grote supermarkten, waar bereikbaarheid en parkeren centraal staan.

Bij de herinrichting is integraal nagedacht over de ruimtelijke beleving en uitstraling van de openbare ruimte, de samenhang met het centrum en de vormgeving en inrichting van een efficiënt parkeerterrein. Wij hebben het ontwerp in nauwe samenwerking met de gemeente, diverse deskundigen en ondernemers opgesteld. Belangrijke aandachtspunten waren onder andere de verbinding tussen de langparkeerplaats bij de Fakkel en de Langenkamp, de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de entrees naar het centrum, de bereikbaarheid van het winkelbestand, voldoende parkeergelegenheid en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

i.o.v. Gemeente Losser