In opdracht van de gemeente Losser hebben wij het landschapsplan en beplantingsplan voor Wonen aan het Dinkeldal opgesteld op het terrein van de voormalige Top Craft locatie. In de visie Losser aan de Dinkel zijn de kansen voor het verbeteren van verbindingen en versterken van de ruimtelijke kwaliteit verkend. De locatie vormt hierin een belangrijke schakel in het verbinden van het Dinkeldal, via de dorpsbleek, met het centrum van Losser.

Het concept gaat uit van een landschappelijke halfopen groene rand waar de dorpsrand integraal onderdeel van uitmaakt. De nieuwe woonbuurt van Losser wordt niet afgeschermd maar wordt onderdeel van de rand. Het Hasseltpad als recreatieve route wordt een integraal onderdeel van het plan.

Klimaatadaptie is actueel en belangrijk thema. Ruimte voor water is als integraal ontwerpmiddel ingezet om ruimtelijke kwaliteit en identiteit te geven aan de nieuwe buurt. Vanuit de historie is inspiratie gehaald voor de toe te passen beplantingen. Bloesembomen, hagen en kruidenrijke vegetaties versterken straks de sfeer van hoven en gaarden aan het Dinkeldal.

i.o.v. gemeente Losser