Wij werken momenteel met veel plezier samen met overheden, waterschappen, landgoederen en particulieren aan de uitdagingen in het landelijk gebied. Actuele thema’s zijn de transities in de landbouw, klimaatadaptatie in het landelijk gebied, bossenstrategieën en NSW landgoederen, natuurontwikkeling, waterkwaliteit en het versterken van de groenblauwe dooradering van ons waardevolle landschap.