De afgelopen jaren hebben wij samen met het dorp gewerkt aan de kwaliteitsimpuls. Een integrale benadering en het koppelen van kansen en opgaven op het gebied van riolering, klimaatadaptatie, verkeer en ruimtelijke kwaliteit vormen de basis van de kwaliteitsimpuls.

Aan de Lossersestraat lag voorheen een perceel met dichte begroeiing en zorgde daarmee voor een donkere en verkeersonveilige entree van de Lutte. Als onderdeel van de herinrichting van de Lossersestraat is dit perceel onderzocht en bleek een oud rabatbos. Zeer geschikt om water te bergen en die ruimte voor hemelwater is in de Lossersestraat zeer wenselijk! Geïnspireerd op oude rabatbosje is voor de waterberging een schetsontwerp gemaakt. In het veld zijn de rabatten weer open gegraven en enkele oude elzenstoven behouden. Een mooie samenwerking in het veld tussen ontwerp en uitvoering.

Het gebied wordt ingezaaid met een kruidenmengsel en de randen worden ingeplant met nieuw struweel De waterberging draagt op die wijze bij aan de biodiversiteit door de rijkdom in gradiënten.

Een mooie manier om een historische plek een eigentijdse en actuele betekenis te geven. Het ontwerp is inmiddels gerealiseerd en het dorp is blij met het resultaat!

i.o.v. Gemeente Losser