Ruimte voor water en natuur

Met de herinrichting van Reggedal Enter wil het waterschap de natuurlijke loop van de Regge herstellen, als voorbereiding op de toekomstige klimaatveranderingen. In opdracht van de provincie Overijssel wordt ook maar liefst 115 ha nieuwe natuur gerealiseerd. Een flinke klus!

Met veel plezier heeft ODIN het schetsontwerp voor het Reggedal Enter uitgewerkt. Daarbij zijn de vier (toekomstige) eigenaren/beheerders van de natuurgronden, de provincie, de gemeenten Wierden en Hof van Twente en De Regionale Stichting Enterse Zomp nauw betrokken geweest in de gevormde Ontwerp Begeleiding Groep (OBG).

Bij de start van de voorbereidingsfase is de OBG volgens Twentse traditie uitgenodigd om ‘buurt te maken’. In een aantal klassieke kevers hebben we het plangebied verkend. Een leuke manier om elkaar te leren kennen en ideeën uit te wisselen!

De uitvoering van het project Reggedal Enter verloopt voorspoedig! De natuuraanleg (het grondwerk) is nagenoeg gereed en waterschap Vechtstromen verwacht het totale werk na de zomer van 2019 op te kunnen leveren. Wat is er veel werk verzet en wat wordt het mooi!

i.o.v. Waterschap Vechtstromen
i.s.m. Arcadis

Bron film:  Waterschap Vechtstromen

youtube video