Van niemandsland naar speeleiland

In Goor heeft de Regge de ruimte gekregen! Hierdoor is het Twentse riviertje weer zichtbaar in de woon- en werkomgeving. Iedereen kan nu genieten van een mooie en schone Regge. Daarmee is niet alleen het gezicht van de stad Goor verbeterd maar ook de bewoners kunnen weer genieten van de natuur langs het water in hun achtertuin.

In de voorbereidingsfase is veel aandacht voor participatie geweest. Alle aanwonenden (en andere inwoners van Goor) zijn uitgedaagd om zoveel mogelijk mee te denken bij de herinrichting van de Regge. Voor maar liefst negen deeltrajecten zijn schetsavonden georganiseerd om de bewoners te informeren en hun wensen te inventariseren. ODIN werkte aan een variantenstudie en aan het ontwerp.

Samen met de kinderen van twee basisscholen ontwierp ODIN een natuurlijk speeleiland, als onderdeel van de Regge door Goor. Kinderen en buurtbewoners zijn enthousiast over de uitdagende speelplek met stapstenen, zandstrandjes, boomstamhutten en klimbomen. Een stukje niemandsland veranderde in een plek waar kinderen de Regge optimaal kunnen beleven. Wij wensen jong en oud veel waterpret toe!

i.o.v. waterschap Vechtstromen en gemeente Hof van Twente
i.s.m. Arcadis