Een nieuw plein als sociaal hart van Vroomshoop

De gemeente Twenterand heeft ODIN landschapsontwerpers gevraagd samen met de omwonenden vorm te geven aan het het sociale hart van Vroomshoop. De gemeente heeft op de plek van een oude sporthal een nieuw activiteitencentrum met bibliotheek, klein theater, sportfaciliteiten en horeca laten bouwen. In het plangebied staan een kerk, een gezondheidscentrum, gestapelde woningen met zorg voor ouderen en in de toekomst een nieuwe school. De samenhang tussen de gebouwen in allerlei bouwstijlen en bouwtijden ontbrak en de inrichting van de openbare ruimte was sleets.

ODIN heeft ervoor gekozen 2 modellen op te stellen en de omwonenden te laten kiezen. De insteek van de modellen was tegenovergesteld. Het zoeken naar verbinding of juist ”ieder voor zich” in de openbare ruimte. De omwonenden hebben in grote meerderheid gekozen voor het model ‘Met elkaar’. ODIN heeft het model vervolgens uitgewerkt tot een definitief ontwerp met verhardings- en beplantingsplan. In 2014 is fase 1 van het ontwerp uitgevoerd.

Het ontwerp gaat uit van samenhang in een eenduidige sfeer en inrichting van de openbare ruimte. Pleinen en straten vloeien in elkaar over en eilanden met groen vouwen zich om de gebouwen. De materialen zijn ingetogen maar duurzaam. De groene eilanden worden omlijst door brede banden die als zitrand gebruikt kunnen worden. Straatmeubilair en verlichting staan zoveel mogelijk aan de randen. De openbare ruimte kan daardoor ook gebruikt worden voor evenementen waarbij de speciale buitenverlichting, op het plein voor het activiteitencentrum, het gevoel van een openluchttheater oproept. Overdag zorgt het stromende water voor extra beleving op het plein.

De beplanting in de groene eilanden is uitbundig en kleurrijk. Bloesembomen, vaste planten in grote groepen en bloeiende heesters geven ieder seizoen kleur aan het sociale hart van Vroomshoop.

i.o.v. Gemeente Twenterand