Dit park is van ons allemaal!

Participatie ten top! Op 13 april 2013 kwamen circa vierhonderd mensen naar de ‘ontwerp-je-eigen-park-dag’ om hun ideeën voor het verouderde Blokkenpark in Nijverdal te laten horen. Op basis van stapels wensen maakten wij twee modellen waaruit de bewoners van de omliggende wijken mochten kiezen. Het voorkeursmodel hebben wij vervolgens uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp, in veelvuldig en intensief overleg met aanwonenden, jongeren, wijkverenigingen, werkgroepen, klankbordgroep en andere betrokkenen.

De vormentaal in het park is geïnspireerd op het industriële verleden van Nijverdal waarbij het park als waterwingebied voor Ten Cate fungeerde. De nieuwe padenstructuur verbindt de verschillende functies in het park zoals skatebaan, hertenkamp, speeltuin, ijsbaan en hondenlosloopgebied. Het hart van het park wordt gevormd door een grote vijver met een prachtig kunstwerk van Jan Ros uit Amersfoort aan het einde van een zichtlijn.

In 2016 is het park opgeleverd en kunnen de Nijverdallers er wandelen, spelen, skaten, sporten en bovenal genieten! Met veel plezier hebben wij invulling gegeven aan onze opdracht: Dit park is van ons allemaal!

i.o.v. gemeente Hellendoorn en woningstichting Hellendoorn

youtube video