Parapluplan Centrum Losser

Losser is een prachtig dorp dat grenst aan het bijzondere Dinkeldal. Het is een dorp met karakter en veel potentie. Landelijk, dorps, lom­merrijk, warm en Twents, zijn kenmerkend voor de identiteit van Losser.

De wens om de aantrekkingskracht, de identiteit en de toekomstbe­stendigheid van het dorpscentrum verder te versterken, is aanleiding geweest voor het opstellen van het Parapluplan. Daarbij is integraal nagedacht over ruimtelijke ontwikkelingen, beleving en uitstraling van de openbare ruimte en over verkeer en parkeren.

Wij hebben dit plan in nauwe samenwerking met de gemeente, diverse deskundigen, Platform Losser en onder andere Centrum Management Losser (CML) opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van elkaars ideeën, kennis en ervaring.

Het Parapluplan biedt daarmee een kapstok om een kwaliteitsslag te maken in het centrum van Losser! Op langere termijn zal dit zich uit­betalen in termen van een goede leefbaarheid en gezond economisch functioneren.