Vakantiepark Mölke is een prachtplek aan de Regge in de gemeente Wierden. ODIN mocht in 2018 al meedenken in de ruimtelijke ambitie voor de toekomst van het vakantiepark. Aan de hand van kwaliteiten en kansen hebben we samen met de eigenaren een ambitiedocument opgesteld. In deze ruimtelijke ambitie stonden het gebruik maken van de landschappelijke kwaliteiten, het vergroenen van de entree, het benutten van de ligging aan het Reggedal, een nieuwe insteekhaven, een landschapswinkel met streekproducten en een aantrekkelijk parkcentrum als startpunt voor diverse routes centraal.

In het kader van de ‘stimuleringsregeling versterken groene uitstraling toeristische bedrijven’ van Gastvrij Overijssel hebben wij vervolgens in 2019 een doorvertaling gemaakt van de ruimtelijke ambitie in een inrichtingsschets voor het entreegebied. De gedachte was om met dit plan toe te werken naar een park met een typisch Twentse uitstraling, waarbij ingezet wordt op beleving van groen en beleving van de Regge. Dat is wat mensen naar Twente trekt, en dat is wat Mölke wil uitstralen! Aspecten als ‘ontstenen’, vergroenen en het verbeteren van de uitstraling staan daarbij voorop. Inmiddels heeft de nieuwe entree al duidelijk vorm gekregen. Beplantingen zijn aangebracht, verhardingen zijn vernieuwd en de oude boerderij is omgetoverd tot Reggewinkel.

Aansluitend op de realisatie van de nieuwe entree zijn vervolgens ook alweer plannen gemaakt voor de uitbreiding van de insteekhaven in combinatie met onder andere een buitenzwembad en een terras bij de Reggewinkel. Vakantiepark Mölke heeft echt haar omgeving omarmd, door het Reggedal letterlijk in huis te halen met de nieuwe haven, de inheemse beplanting rondom de entree en diverse randen van het park en middels het gebruik van natuurlijke materialen op het hele park. Deze ontwikkeling geeft het park een boost, waar het vakantiepark trots op is. Die ontwikkeling wil Mölke graag doorzetten. De ambitie is om toe te werken naar een toekomstbestendig Natuurpark. Mölke gelooft in de kracht van de natuur, van een met groen doordrenkt vakantiepark. Dat betekent dat toegewerkt wordt naar een park met stijlvolle accommodaties op plekken met een natuurlijk en groen karakter. Maar wat betekent dat en hoe geven we daar samen vorm aan? Wat kenmerkt de plekken en de groene ruimte op Mölke?

Hiervoor hebben wij samen met de familie van de Maat een stijlboek opgesteld. Dit stijlboek ‘Natuurpark Mölke’ laat zien welke uitstraling, sfeer en beleving past binnen het park. Aan de hand van thema’s nemen we je mee in de ingrediënten die met elkaar het juiste recept vormen voor de uitstraling en beleving op de jaarplaats. Met spelregels helpen we je verder om te komen tot een fijne plek waar je tot rust komt. De spelregels bieden inspiratie maar laten ook zien wat is toegestaan en wat niet. Het stijlboek is een ‘levend document’ dat bij wijzigende omstandigheden of inzichten kan worden aangepast.