Energielandschappen uit het verleden hebben als resultante prachtige landschappen opgeleverd. We zijn er trots op en genieten ervan. Nieuwe vormen van landgebruik biedt kansen. Het levert nieuwe landschapsbeelden op waar we aan zullen moeten wennen, waar we van gaan leven en waar we trots op zullen zijn! Door verduurzaming van onze energieproductie verandert het landschap. De identiteit, betekenis en ruimtelijke kwaliteit van het nieuwe landschap kunnen wij met die wetenschap vormgeven.

Samen met onze opdrachtgevers geven wij vorm aan die toekomstperspectieven waar duurzame energie, energieopslag, klimaatadaptatie, hittestress, biodiversiteit, kringlooplandbouw en recreatie integraal onderdeel zijn van het nieuwe landschap.

In opdracht van de gemeente Almelo heeft ODIN de kansen voor energieproductie in het landschap in beeld gebracht. Een bijzondere en actuele opgave! Welke landschappen lenen zich voor de grootschalige energieproductie en welke koppelkansen liggen er? Dankzij een solide nulmeting van Witteveen en Bos zijn wij samen met de gemeente aan de slag gegaan. Wij hebben een gedegen landschapsanalyse uitgevoerd, voorkeursgebieden gedefinieerd en perspectieven vormgegeven.

Almelo kiest voor een concentratie van de grootschalige energieproductie. Hiervoor zijn twee voorkeursgebieden met perspectieven opgesteld. Het voedsel- en energieproductielandschap Almelo noord en het Energielandgoed Almelo west. De komende periode worden de perspectieven verder uitgewerkt. Zij vormen de basis voor het concept ‘bod’ dat Almelo binnen de RES Twente zal uitbrengen en het landschap van morgen.

i.o.v. gemeente Almelo
i.s.m. Witteveen en Bos