In Raalte is begin 2018 het nieuwe sportcentrum Nieuw Tijenraan geopend. Een prachtig multifunctioneel gebouw op de overgang van dorp naar landschap aan de noordoostkant van Raalte. Wij hebben vanaf het begin meegedacht in het opstellen van de visie voor de inpassing van het gebouw in het landschap.

De landschapstypen vormden de basis en de kaders voor de ruimtelijke kwaliteit waarbij het landschap als het ware tussen de gebouwen door vloeit. De oorspronkelijke dekzandrug blijft zoveel mogelijk open naar het landschap. Op de open hoge kop van de dekzandrug presenteert het nieuwe Tijenraan zich aan de N348. De openheid refereert aan de esakker die hier voorheen lag en past uitstekend bij het agrarisch medegebruik door Landstede.

De Zwolsestraat is en blijft een belangrijke drager van de groenhoofdstructuur. Het profiel van de Zwolsestraat is versmald en fietsvriendelijk ingericht. De ruimte die vrijkomt is ingericht als berm waardoor de ruimtelijke kwaliteit van de Zwolsestraat wordt verbeterd. De uitstraling van de Zwolsestraat is veranderd en heeft nu het uiterlijk van een fietspad met brede grasbermen en majestueuze eiken.

Het ontwerp kent verschillende gradiënten die de leesbaarheid versterken, klimaat adaptief zijn en bijdragen aan de biodiversiteit. Het principe van de afvoer van het hemelwater volgt de logica van het landschap, waarbij de natuurlijke laagtes een essentiële rol spelen. Het hemelwater stroomt zoveel mogelijk bovengronds naar de bermen, greppels, wadi’s en watergangen.

Het Nieuwe Tijenraan als onderdeel van een robuust en toekomstbestendig gebied, waar sporters met plezier heen gaan!

I.s.m. Gemeente Raalte en Slangen en Koenis Architecten