SchitteRund Vechtdal

95 ideeën met een toekomstperspectief voor het landelijk gebied. Een mooie oogst van de prijsvraag Brood en Spelen! Deze prijsvraag doet een beroep op boeren en ondernemende grondeigenaren om samen met ontwerpers vernieuwende ideeën en perspectieven voor het platteland te ontwikkelen. ODIN heeft met ‘Gewoonweg SchitteRund’ een toekomstperspectief geschetst voor een leegstaand erf in het Overijsselse Vechtdal.

Het erf ligt al 12 jaar als stille getuige in het agrarisch cultuurlandschap van het Vechtdal en is destijds in het kader van ruimte voor de rivier uitgekocht. Het omliggende landschap en de rivier zijn al eeuwenlang onderhevig aan verandering. Historische kaarten laten zien dat de rivier begin 1900 is verlegd. Het erf heeft zich altijd aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Van schippersherberg in de 18de eeuw tot een nieuw natuurboerenerf. 2 bedrijven bundelen hun krachten op deze locatie.

De kracht achter ‘Gewoonweg SchitteRund’ is de kudde Brandrode Runderen die de schraalgraslanden langs de oevers van de Vecht gaan begrazen. Het Brandrode (MRIJ) ras heeft een cultuurhistorische waarde en is sterk verbonden met het gebied. De kudde kan schuilen in een zogenaamd Roundhouse op een biobed van houtsnippers en stro die samen met de mest composteren tot droge mest voor natuurlijke kringloop van meststoffen. Het streven is de composteringswarmte in te zetten voor de warmtevraag van de nieuwe gebouwen en in combinatie met zonnepanelen het nieuwe erf duurzaam en gasloos te ontwikkelen. Met respect voor de historie van de plek wordt, in samenhang met het omliggende landschap, een nieuw erf ontwikkeld. Op het erf staat een prachtige eik. Die blijft als stille getuige en die koesteren wij!

Gewoonweg SchitteRund draagt bij aan het versterken van de regionale economie, het behoud van het agrarisch cultuurlandschap, het versterken van ecologische waarden (biodiversiteit), uitstraling voor de regio, (cultuur)historisch besef, bewustwording, recreatieve verbindingen en ontspanning. Het thema gezond produceren staat centraal in een duurzame samenwerking met regionale ondernemers uit de sectoren agro&food, natuur, recreatie, horeca en educatie.

Wij zijn trots op het resultaat en staan met een mooie vermelding op de site. Helaas zijn wij niet door naar de tweede ronde maar de initiatiefnemers gaan vol ambitie door om de mooie plannen te realiseren.

www.prijsvraagbroodenspelen.nl/inzendingen/gewoonweg+schitterund/

I.s.m. Koe Safari Vechtdal Hoeve en Landbouwbedrijf Mulder

www.koesafari.nl