Een duurzame toekomst voor een historisch landgoed

Voor een landgoedeigenaar aan de rand van een Twentse stad hebben wij een ruimtelijke visie en landschapsontwerp gemaakt. Het landgoed, oorspronkelijk aangelegd in de Engelse landschapsstijl, had in de loop der tijd haar grandeur verloren. De nieuwe eigenaar wil het landgoed een nieuwe impuls geven door eerherstel van het bestaande landgoed, een uitbreiding met nieuwe natuur en het ontwikkelen van een tweede landhuis. Het nieuwe landhuis kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van de nieuwe landgoederenregeling van de provincie Overijssel.

De opgave werd in de vorm een prijsvraag bij drie bureaus neergelegd. ODIN heeft de prijsvraag gewonnen door goed te luisteren naar de wensen van de opdrachtgever en deze te verbinden met de kansen in het plangebied. Het ontwerp voor het gehele landgoed is uitgewerkt in een verfijnde eikenhouten maquette, die door de opdrachtgever enthousiast werd ontvangen.

Engelse landschapsstijl als inspiratiebron

In het ontwerp is de Engelse landschapsstijl op het oude landgoed weer in volle glorie hersteld. In de uitbreiding van het landgoed is de nieuwe waternatuur vormgegeven door een eigentijdse vertaling van de Engelse landschapsstijl. Het moderne landhuis vormt hierbij de drager van de nieuwe waternatuur. Deze natuur lag lange tijd ‘verborgen’ onder het weiland. De nieuwe natuur krijgt volop kansen zich te ontwikkelen door in het ontwerp te kijken naar subtiele hoogteverschillen in het terrein en naar de loop van de oorspronkelijke beek op historische kaarten. De nieuwe waternatuur fungeert ook als spons om water uit het naastgelegen stedelijk gebied tijdelijk vast te houden. Het landgoed draagt daarmee bij aan een klimaatbestendige en duurzame toekomst.

In het moderne landhuis geniet straks een nieuwe generatie landgoedbewoners van het natuurrijke landleven. Het landhuis en de nieuwe natuur zijn door openbare paden straks ook door u te ervaren!

i.o.v. particuliere landgoedeigenaar