Landgoed Junne – Parel én Proeftuin in het Vechtdal

Junne is een bijzonder, cultuurhistorisch waardevol, rijk en gevarieerd landgoed. Zijn unieke kwaliteiten en verrassend mooie plekken zijn geliefd bij bewoners en bezoekers vanuit de wijde omgeving. Junne is een Parel in het Vechtdal en zijn bestaande kwaliteiten dienen als inspiratiebron en vertrekpunt voor de toekomst.

Junne is echter geen museum. Er wordt gewoond en gewerkt in een dynamische omgeving en in een dynamische tijd. Verduurzaming van de landbouw, klimaatopgaven, zorgen over leefbaarheid, versterking van de biodiversiteit en nieuwe recreatieve ontwikkelingen leiden tot ruimtelijke veranderingen. Junne wil deze ontwikkelingen benutten om haar identiteit te versterken en haar betekenis te vergroten. Junne is een Proeftuin waarin vernieuwing en experiment de ruimte krijgen, zonder zich over te leveren aan de waan van de dag. Gericht op een gezonde toekomst, gebouwd op een rijk verleden.

Maar hoe bereiken we een gezonde toekomst? Om antwoord te geven op deze vraag hebben wij in opdracht van a.s.r. real estate en in samenwerking met BJZ.nu Ruimtelijke plannen en advies een integrale landgoedvisie opgesteld waarin alle wensen, ideeën, kwaliteiten, opgaven en ontwikkelingen zijn gewogen en waarin bewust een koers is uitgezet. De visie is gebaseerd op vijf stevige pijlers die de kracht van Landgoed Junne bepalen en die centraal staan bij de ontwikkeling van het landgoed. De vijf pijlers vormen samen ‘Het verhaal van Junne’.

I.s.m. A.s.r. en BJZ.nu