De afgelopen jaren hebben wij samen met het dorp gewerkt aan de kwaliteitsimpuls. Een op stapel staande rioolreconstructie en hemelwateroverlast waren de aanleiding. Een integrale benadering en het koppelen van kansen en opgaven op het gebied van riolering, klimaatadaptatie, verkeer en ruimtelijke kwaliteit vormden de basis van de kwaliteitsimpuls.

Samen met de klankbordgroep hebben wij de identiteit en de ontwikkelingsrichting voor de Lutte bepaald. Vier kernwaarden karakteriseren de Lutte: dorps, landelijk, gastvrij en lommerrijk. Die vormen het uitgangspunt bij toekomstige ontwikkelingen en zijn vertaald in een landschapsvisie met vier aandachtgebieden: randen, routes, entrees en een visie op het centrum. Tijdens het planproces hebben wij middels een analyse van de huidige situatie en foto-impressies toekomstbeelden voor het dorp geschetst. Klimaatmaatregelen worden integraal onderdeel van de openbare ruimte door ruimte voor water te combineren met identiteit, ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en biodiversiteit.

De kwaliteitsimpuls is inmiddels vastgesteld en wordt in verschillende deelprojecten de komende jaren samen met het dorp uitgewerkt. De landschappelijke randen van de Lutte worden verzacht en mooie routes versterkt. Voor het centrum  wordt samen met de klankbordgroep gewerkt aan een gastvrij en lommerrijk dorpsplein. De entrees worden uitnodigend, vriendelijk en landschappelijk. De entree aan de Plechelmusstraat wordt in samenhang met Erve Boerrigter uitgewerkt in gastvrije ontvangstruimte van het dorp.

Stap voor stap wordt de Lutte door de kwaliteitsimpuls toekomstbestendig en mooi!