In opdracht van Domijn en samen met de bewoners en de gemeente Enschede hebben wij een breed gedragen, toekomstbestendig en klimaatadaptief ontwerp gemaakt voor een woonstraat.

De beschikbare ruimte van gevel tot gevel hebben wij samen vormgegeven in samenhang met actuele thema’s als klimaatadaptatie, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit.