Grensverleggend, verbindend, fun en dienstbaar

Een langzaamverkeersverbinding tussen station Enschede Kennispark en The University of Twente (UT). Met die oproep werden in 2015 marktpartijen door de gemeente Enschede en de provincie Overijssel opgeroepen te komen met een visie voor de aanleg en voor 10 jaar exploitatie van het pad.

Een bijzondere uitvraag! Samen met de partners van het consortium de Flow of Innovation zijn wij de uitdaging aangegaan om het meest innovatieve concept vorm te geven. Een bijzonder proces waarin wij in alle openheid samen met concurrerende consortia in ateliers hebben gewerkt om elkaars plannen en concepten te versterken. Onze bereidheid om over grenzen te denken en onze openheid tijdens de ateliers hebben ervoor gezorgd dat wij in juni 2016 de prijsvraag hebben gewonnen. Een mooi resultaat waar wij trots op zijn!

De visie gebruikt de metafoor van het stromende water, de flow. Het stromende water begint bij een bron en stroomt via allerlei stroompjes, beken en rivieren uiteindelijk in zee. Wij zien het pad en de innovaties ook als die stromen. De UT als bron van kennis en het station als deltagebied aan zee. Water gaat soms ondergronds verder of wordt tegengehouden, maar vindt altijd zijn weg. In die gedachte vinden wij de parallel met innovaties. De innovaties op het pad moeten voldoen aan 4 kernwaarden: grensverleggend, verbindend, fun en dienstbaar.

De route van het circa 1 kilometer lange pad van de Flow of Innovation gaat door voorheen ontoegankelijke gebieden en langs achterkanten van terreinen en gebouwen. Het doel is gebieden weer betekenis te geven, te reanimeren en te ontwikkelen. De Flow vormt de meest snelle en intelligente verbinding tussen station en UT. Het pad is dienstbaar aan de gebruikers die door middel van ‘internet of things’ continu in verbinding staan met de digitale wereld. Zonnepanelen en solarbanken voorzien het pad van energie. Intelligente en bijzonder vormgegeven lichtmasten reageren op de aanwezigheid van mensen en sturen straks informatie door aan de verkeersregelinstallaties voor een soepele doorstroming. In de toekomst wordt het pad verwarmd met restwarmte om het pad in de winter ijsvrij te houden. Studenten en bedrijven kunnen hun innovaties showcasen op het pad. Jaarlijkse (intelligente sport) evenementen maken dat het pad onderdeel wordt van het sociale en digitale geheugen. De Flow of Innovation zet daarmee Enschede en Twente op de kaart.

Het ruimtelijk concept gaat uit van een pad uitgevoerd in een modulair en flexibel systeem van prefab betonelementen. Tezamen vormen ze als het ware de legosteentjes waarmee het pad kan worden aangelegd. De kracht van dit systeem is dat het pad flexibel is en zich kan aanpassen aan het stedelijk weefsel of kan worden uitgebreid. Duurzaamheid en biodiversiteit zijn belangrijk in het ontwerp. Vrijgekomen grond wordt verwerkt in een glooiend landschap en ingezaaid met bijvriendelijke wilde bloemenmengsels en bomen. Het pad vormt daarmee niet alleen een fysieke verbinding maar ook een verbinding tussen mens, techniek en natuur.

i.o.v. flowofinnovation.com

youtube video