Met de maatregelen uit het inrichtingsplan voor de Regge Hazendam is de Regge ten noorden van Diepenheim tussen de Oude Goorseweg en het Twentekanaal opnieuw ingericht zodat de waterloop op het gebied van kwaliteit en kwantiteit weer voldoet aan de eisen van de KRW, WB21, het waterbeheerplan 2010 – 2015 en de Reggevisie.

Hiervoor is over de gehele lengte van dit deelproject een strook grond langs de beek ingericht voor waterberging en ecologische verbetering. Daarnaast zijn twee waterbergingsgebieden gerealiseerd.

Met de herinrichting krijgen ook de landbouw en het landschap een kwaliteitsimpuls. Dit heeft een positief effect op de recreatie in de gemeente Hof van Twente. De landbouwproductie wordt verhoogd en de landbouwkundige structuur wordt verbeterd.

youtube video