Havezate Es is een nieuwe wijk ten noorden van Hardenberg, gelegen in het kleinschalige en oude cultuurlandschap van Collendoorn. Wij mochten voor deze bijzondere locatie het inrichtingsplan ontwerpen. De geschiedenis en het landschap van deze plek gaven volop inspiratie om te werken aan een wijk met een hoge mate van biodiversiteit, een robuuste groenblauwe structuur, een interessant en afwisseling woonmilieu en een aantrekkelijk toekomstperspectief.

De es als graanakker is het kloppend hart van de wijk. Bestaande markante boomstructuren worden gehandhaafd en geven de wijk karakter. Er is veel ruimte voor wadi’s en kruidenrijk grasland. De nieuwe beplanting bestaat uit robuuste bospercelen, singels en struwelen met een divers sortiment geïnspireerd op het cultuurhistorische landschap.

Havezate Es, een bijzondere plek om te wonen!

In opdracht van Gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis
Samen met Atelier Dutch, Aveco de Bondt, Stegehuis Infra en BJZ.nu