In het project Beken & Bleken van Losser herstellen we oude beken en bleken. Het gaat om verbindingen tussen dorpskern en Dinkeldal. Tegelijk zoeken we bij de werkzaamheden naar oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid en leefbaarheid. Losser krijgt voor dit project een Erfgoed Deal. Dit is ondersteuning en subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

In samenwerking met de gemeente Losser, Waterschap Vechtstromen en diverse stakeholders