Droge voeten voor de Del

Extremen komen tegenwoordig steeds vaker voor. Droogte in combinatie met watertekorten of juist enorme wateroverlast. De omgeving van De Del in het noorden van Amerongen kampt al geruime tijd met wateroverlast bij extreme neerslag. Zelfs met overstroomde woningen tot gevolg. Een groot deel van Amerongen ligt in een erosiedal op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Nederrijn. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de ambitie Amerongen stap voor stap klimaatadaptief te maken, waarbij afkoppelen en infiltreren van hemelwater belangrijk is. De ambitie is ook om bewoners bewust te maken van de bijzondere positie van Amerongen in het landschap en de afvoer van hemelwater.

ODIN ontwierp in samenwerking met de gemeente en Boot ingenieurs een systeem van natuurlijke laagtes in het huidige plantsoen aan de Del. De laagtes zijn op een landschappelijke manier ingebed in het parklandschap en worden ruimtelijk geaccentueerd met grote moraine keien. Veel aandacht is besteed aan de vormgeving van de uitstroomvoorziening op het kruispunt van de Holleweg met De Del. Een bijzondere verblijfsplek, met een prachtig zicht op een fraai waterplateau van cortenstaal waarover het hemelwater stroomt. Het horizontale waterplateau wordt nog eens geaccentueerd met een verticaal cortenstalen zichtvenster. Tijdens perioden van hevige regenval stroomt het water vanaf het waterplateau de laagtes in. Een robuust bed van vastgelegde moraine keien zorgt ervoor dat geen uitspoeling plaatsvindt.

De beleving van het stromende hemelwater geeft een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van de Del, het zichtbaar maken van de landschappelijke ondergrond en de beleving van het watersysteem.

I.o.v. Boot Ingenieurs en i.s.m. gemeente Utrechtse Heuvelrug