In opdracht van de Dorpsraad Zenderen werken wij samen met de gemeente en stakeholders aan een toekomstbestendig Zenderen met ruimte voor betaalbaar wonen, klimaatadaptatie, identiteit en ruimtelijke kwaliteit.