In opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD Gebiedsontwikkeling en in samenwerking met EVE Architecten hebben wij een DNA-profiel ‘Landelijk Goois’ opgesteld. Het DNA-profiel schetst ontwerpprincipes op het gebied van stedenbouw, architectuur en landschap zodat bouwstijl en openbare ruimte samen één geheel vormen. Het DNA-profiel geeft een kant en klare gereedschapskist met bouwstenen voor ontwerpers en ontwikkelende partijen om woningbouwplannen op te zetten. het DNA-profiel Landelijk Goois is toegespitst op de sfeer van het woonlandschap van het Gooi.

Wat Hollywood is in de Verenigde Staten, is het Gooi in Nederland. Want met haar heiden en bossen, imposante villa’s en veelbesproken bewoners heeft het Gooi een heel eigen karakter. Aan het eind van de 19e en in de 20e eeuw ontvluchtten vele gegoede middenstanders de stad en gingen zich in het Gooi vestigen. De redenen hiervoor waren divers. Het ontvluchten van de slechte hygiëne in de stad was er één, maar ook van belang was de wens om zich op deze manier in sociaal opzicht te onderscheiden van de ‘mindere’ klassen. In en rondom Amsterdam was de grond zo schaars en zo duur dat vestiging dáár geen optie was. In het boerenland van het Gooi daarentegen was de grond goedkoop. Door de aanleg van de spoorweg was het voor de rijke burgerij mogelijk om werken in de stad te combineren met buiten wonen. Vanaf 1875 werden er steeds meer villa’s gebouwd; eerst individueel, maar later veelal in grotere parken. Enerzijds kon men hier met prachtige villa’s laten zien dat het hen goed ging, anderzijds vond men hier een plek om tot rust te komen op een eigen door groen omringd privéterrein met veel privacy.

In dit boek hebben wij de kenmerken blootgelegd op landschappelijk en stedenbouwkundig structuurniveau, op het gebied van de architectuur en de inrichting van de kavel en op het vlak van de openbare ruimte. De gereedschapskist kent richtlijnen die helder en concreet zijn, maar tegelijkertijd ook abstract en flexibel om vrijheid over te laten. Zodoende kan op de specifieke gegevenheden van een betreffende locatie worden ingespeeld. De gereedschapskist bevat cruciale ingrediënten om eenduidigheid in sfeer te laten ontstaan, bijvoorbeeld in de vorm van typische architectuurelementen. Ook zijn in dit boek inspirerende beelden en teksten opgenomen, zodat het gevoel voor ‘Landelijk Goois’ ook wordt overgedragen.