Het centrumplan is een deelproject van de kwaliteitsimpuls de Lutte. Het centrum heeft nu onvoldoende samenhang, sfeer en beleving. Er wordt gewerkt aan een dorps, gastvrij, landelijk en lommerrijk centrum. Die veranderopgave hangt sterk samen met de riolering- en hemelwaterstructuur én de verkeersstructuur.

Het ‘shared space’ principe is uitgangspunt bij het schetsontwerp van het centrumplein waarbij de ruimte van gevel tot gevel opnieuw is ontworpen. De ‘rijbanen’ worden aangepast om aan de randen wat meer ruimte te creëren voor verblijfsplekken/terrassen. In afstemming met onder meer de kerk, het Lutters Kwartier en het nieuwe gezondheidscentrum zijn kansen benut om de gehele pastorietuin en de ruimte rondom het nieuwe gezondheidscentrum te betrekken bij het centrum. In dit participatieproces is het door ons opgestelde 3D-model een belangrijk ontwerpmiddel geweest om belanghebbende mee te nemen in de ontwerpgedachten en de gemaakte keuzes.

Bestaande lommerrijke bomen en boomgroepen zijn een kernwaarde en zijn zoveel mogelijk opgenomen in het nieuwe ontwerp. Parkeren op het plein is op een meer organische wijze opgelost. Op het plein is rekening gehouden met de ruimtelijke wensen van de kerk, markt, Hellehondsdagen en ruimte voor inpassing van elementen als de dorpspomp. Daarnaast is rekening gehouden met functionele wensen zoals laden en lossen, bereikbaarheid, voldoende parkeerplaatsen (voor auto én fiets) en zichtbaarheid. Langparkeren voor bezoekers van het centrum krijgen straks bij Erve Boerrigter alle ruimte.

De komende tijd worden de plannen in het bouwteam verder uitgewerkt. In aansluiting op de inmiddels gerealiseerde Dorpstraat, Lossersestraat en het voorerf van Erve Boerrigter kan het centrum van de Lutte straks jaren vooruit!

i.o.v. Gemeente Losser i.s.m. klankbordgroep de Lutte