Een nieuwe buur voor het kootwijkerzand
Kootwijk is een oude kern in de gemeente Barneveld. Het is een dorp met een karakteristiek beeld en wordt omgeven door prachtige natuur. Enerzijds bossen met overwegend naaldbomen, anderzijds de grootste (nog stuivende) zandverstuiving van West-Europa. Het voormalige recreatieterrein De Paalhoeve aan de rand van Kootwijk wordt herontwikkeld. Een plan van 13 woningen waarbij het raamwerk van groen als ruimtelijk kader de basis vormt voor de verkaveling van Buitenplaats van Stuyvesandte.

Beeldkwaliteitsplan & kavelpaspoorten
Voor Buitenplaats van Stuyvesandte heeft ODIN het beeldkwaliteitsplan en de kavelpaspoorten opgesteld. In een aantal brainstormsessies is samen met de collega’s van EVE Architecte nagedacht over de invulling van het plangebied. Dit resulteerde in twee documenten waarbij de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd wordt en waarbij nog volop ruimte is om invulling te geven aan de architectuur. In het beeldkwaliteitsplan is een aantal uitgangspunten als basis gehanteerd:
• Waardevolle bestaande groenstructuur behouden en versterken (boskarakter met open kamers)
• Plangebied vormt onderdeel van het landschap op grotere schaal
• Voortbouwen aan het rustige groene karakter van Kootwijk
• Wonen op open plekken in het bos met zichtrelaties naar buiten
• Kwaliteit, ruimte en privacy

De verkavelingsschets van het plangebied laat de vertaling van deze uitgangspunten goed zien. De individuele kavels worden omzoomd door groen, waardoor er een soort groene kamers ontstaan. Het gebied ademt zo de sfeer van bos met forse bomen en boomgroepen en dichte bossingels als randen van de kavels. Deze sfeer komt in alles tot uiting. Niet alleen in de groenstructuur, maar ook in de verhardingen, de erfafscheidingen en de bijbehorende poorten en overige inrichtingselementen. In het beeldkwaliteitsplan en in de kavelpaspoorten zijn deze elementen allemaal zorgvuldig vastgelegd.

Architectuur
Ook de architectuur wordt afgestemd op de gewenste sfeer. Het ruimtelijk concept van Buitenplaats van Stuyvesandte wordt gekenmerkt door wonen in het groen. Dit betekent dat een robuust groen raamwerk wordt gecreëerd. Een raamwerk van heesters en bomen met daarin ruime groene kavels. Kavels die optimaal genieten van eigen privacy en aan de buitenranden ook een prachtig doorzicht hebben naar de directe omgeving. Dit robuuste raamwerk biedt qua architectuur veel ruimte op de diverse kavels.