Voortvloeiend uit het Parapluplan Centrum Losser hebben wij in opdracht van de gemeente een ontwerp gemaakt voor de Brinkstraat in het centrum van Losser. Een karakteristiek nauw dorpsstraatje, bestaande uit 3 deelgebieden. Een ‘winkelstraat’, het Teylersplein en een ‘woonstraat’.

In het proces is veelvuldig gesproken met gemeente, ondernemers en bewoners om op een goede manier invulling te geven aan het profiel van de straten en om het Teylersplein om te vormen naar een karakteristiek groen verblijfspleintje in samenhang met de prachtige historische panden aan het plein.

i.o.v. Gemeente Losser