Bouwen in Oost NL

In opdracht van Condor Carpets hebben wij het integrale ontwerp gemaakt voor de landschappelijke inpassing en de terreininrichting van nieuwe bedrijfshallen op het bedrijventerrein in Hasselt.

Condor Carpets ligt aan de rand van het bedrijventerrein en presenteert zich aan de N331. De nieuwe ontwikkeling dient te passen binnen de stadsrandvisie van de gemeente. Dit vraagt om aandacht voor de vormgeving van de rand van het bedrijventerrein, dat tevens het visitekaartje van Hasselt vormt. De landschappelijke polderstructuur is als drager van de nieuwe ontwikkelingen gebruikt. Een heldere opzet van gebouwen en stevige groenstructuren zorgen voor een balans tussen bebouwing en landschap en bieden ruimte aan de interne ontsluitingsstructuur.

Tegelijkertijd vormt de hemelwateropgave (ruimte voor water) een grote uitdaging door de grote dakvlakken en vele verhardingen. Bovendien dient de opgave op eigen terrein te worden ingepast. Dat vraagt om creatieve oplossingen en meervoudig ruimtegebruik door de wateropgave onderdeel te maken van de landschappelijke inpassing. Klimaatadaptatie is een actueel thema bij nieuwe ontwikkelingen. Door slim gebruik te maken van gebiedskenmerken van het landschap en de veerkracht van de natuur kunnen wij een natuur inclusief een klimaatbestendige ontwikkeling mogelijk maken.

Condor Carpets is voorstander van een klimaatadaptief watersysteem en een zorgvuldige landschappelijke inpassing en gaf hierin ODIN ruimte om een landschappelijke oplossing te ontwerpen.

Een landschappelijke bufferzone langs de N331 blijft onbebouwd met ruimte voor waterberging. Door het robuuste watersysteem volgens een patroon van sloten aan te leggen, ontstaan diverse gradiënten die zowel een landschappelijke als een ecologische waarde hebben. Bij zware regenval vullen de sloten zich tot een imposant watervlak. De sfeer van de polder met riet en water reikt dan tot de rand van het bedrijventerrein maar zorgt dat Condor droge voeten houdt.

Een mooi artikel hierover lees je in de laatste uitgave van ‘Bouwen in het Oosten, magazine voor bouwend Oost Nederland’:  http://onlinetouch.nl/gfuitgevers/editie-augustus-slash-september-2018?html=true#/22/

i.s.m. EVE Architecten, Voortman Steel Constructions, gemeente Zwartewaterland, Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta