Maniervanwerken

U heeft een vraag? Zodra u die vraag aan ons stelt dan nodigen wij u uit voor een gesprek. U spreekt met één van onze adviseurs over wat u wilt. Hij of zij ontwikkelt samen met u een plan van aanpak. Iedere opgave is immers uniek. Gaat u akkoord met dit plan? Dan gaan wij graag voor u aan de slag!

Luisteren

Als u een vraag stelt, vertellen wij niet direct wat wij allemaal weten. Nee, wij willen eerst meer weten over u. Wij zijn nieuwsgierig. Zo geven wij niet ‘zomaar’ een advies maar krijgt u een écht antwoord op uw vraag.

Verbinden

Een noodzaak voor iedereen die te maken heeft met mensen, groepen en organisaties met verschillende, en vaak tegengestelde belangen. Dit vraagt om balanceren tussen duidelijk zijn en empathie. Tussen daadkracht tonen en draagvlak zoeken. Verbinding ontstaat als wij op zoek gaan naar gemeenschappelijke belangen en gedeelde behoeften. En… dat mag best gezellig zijn!

Ontwerpen

Wij verzorgen integrale planvorming voor stedelijke en landschappelijke opgaven en vertalen uw complexe vragen en wensen naar een samenhangend ontwerp. Haalbaar en betaalbaar. Wij ontwerpen niet alleen voor het mooie plaatje of een eervolle vermelding. Wij ontwerpen bovenal voor mensen.