Wie Wij Zijn

ODIN is in de afgelopen jaren gegroeid naar een team met bevlogen landschapsarchitecten en –ontwerpers. Allemaal professionals met een passie voor de openbare ruimte en landschappen van met name Oost Nederland. Wij worden gevraagd om onze lokale, specifieke landschap-, gebieds- en bodemkennis én onze ruime ervaring in lokale participatieprocessen. Bovendien zijn wij vertrouwd met het werken in de Twentse cultuur en met de Twentse volksaard.

Samen met andere specialisten en in bouwteams werkt ODIN aan integrale en maakbare ontwerpen die op een breed draagvlak kunnen rekenen, van keukentafel tot bestuur. In complexe projecten op uiteenlopende schalen zet ODIN haar luisterend oor, kennis en creativiteit in om tot oplossingen te komen die verbinden en inspireren. ODIN zet de maatschappelijke opgaven in om de betekenis en ruimtelijke kwaliteit van landschappen en de openbare ruimte te versterken. Maar één ding staat nog steeds voorop: ODIN werkt met en voor mensen. En met heel veel plezier!

Gerdien Smit

Landschapsontwerper | Directeur

Gerdien denkt graag met u mee in de initiatieffase van uw project en vindt dat proces en inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met visie, daadkracht en een professionele werkwijze helpt zij graag om ook uw uitdagende projecten van de grond te krijgen en succesvol af te ronden. In opgaven met verschillende partijen en belangen is Gerdien op haar best en een integrale benadering van uw project is voor haar een vanzelfsprekendheid.

Ramon Postma

Landschapsarchitect | Projectleider

Ramon is betrokken, nieuwsgierig, gedreven en altijd op zoek naar integrale ruimtelijke oplossingen voor maatschappelijke opgaven omtrent thema’s als leefbaarheid, klimaatadaptatie, erfgoed, biodiversiteit, circulaire economie en wateropgaven. Hij werkt graag door de schalen heen en aan verschillende opgaven zoals gebiedsontwikkelingen, visies en complexe ruimtelijke vraagstukken. Ramon heeft ruime ervaring in bouwteams en integrale opgaven in de openbare ruimte. Hij geeft invulling aan het proces en betekenis aan het ontwerp op basis van kaders én draagvlak waarbij samenhang is tussen ambities, maatschappelijke opgaven, technische haalbaarheid, toekomstig beheer én ruimtelijke kwaliteit. Met zijn beeldende manier van werken inspireert en enthousiasmeert hij overheden, bedrijven en particulieren. Zijn analytische kwaliteiten koppelt hij aan creativiteit om ook voor uw opgave een succesvol plan te maken.

 

Ronald Koerhuis

Landschapsarchitect

Ronald is landschapsarchitect en werkt graag in teamverband. Samen met opdrachtgevers werkt hij met veel plezier aan uitdagende ruimtelijke projecten. Hij heeft de afgelopen 20 jaar ruime ervaring opgebouwd in projecten in zowel stedelijk als landelijk gebied. Denk daarbij aan opgaven op het raakvlak van landschap en stedenbouw, maar ook is hij thuis in regionale visies en concrete inrichtingsopgaven.
Door de schalen heen werkt hij graag een oplossingen vanuit het ‘geheugen’ van de plek, waarbij biodiversiteit en betekenis een grote rol spelen. Hij ontwerpt altijd vanuit de visie dat ecologie en economie in balans moeten zijn. Met zijn kennis en werkwijze levert hij daarmee graag een bijdrage aan een duurzame toekomst van Nederland.
Zijn visie op de opgave brengt hij altijd op een beeldende en aantrekkelijke wijze voor het voetlicht.

Maureen Fiat

Landschapsontwerper | Projectleider

Maureen verplaatst zich graag in de betekenis van de buitenruimte in het alledaagse leven. Ze heeft een scherp oog voor beleving en de behoefte van de mens. Met veel gevoel voor sfeer weet zij voor u op treffende wijze ontwerpen te visualiseren en tot de verbeelding te laten spreken. Ontwerpprincipes baseert zij op een conceptuele benadering van de opgave, waardoor vaak verrassende ideeën ontstaan. Ze is een echte teamplayer en geniet ervan om samen iets moois neer te zetten.

Ruud Hesselink

Landschapsarchitect

Ruud heeft met zijn Wageningse achtergrond een grote affiniteit met het landelijk gebied. Enthousiast en leergierig richt hij zich op de actuele ruimtelijke vraagstukken. Denk daarbij aan (nieuwe) landgoederen en natuur, nieuwe uitbreidingswijken, de landbouwtransitie en erftransformaties.
Dansend door de schalen heen zoekt hij naar meerwaarde voor mens en dier, met water en bodem sturend als vertrekpunt. Het creëren van nieuwe robuuste landschappen die bestand zijn tegen klimaatverandering, de menselijke zintuigen prikkelen en de plaatselijke ecologie versterken is daarbij de stip op de horizon.
Met veel plezier en passie werkt hij daarom voor u aan een plek specifieke oplossing, altijd vanuit een brede analyse en visie.

Doron Gerrits

Landschapsontwerper

Doron heeft brede ervaring in integrale (ontwerp)opgaven in de openbare ruimte. Hij draagt graag actief bij in participatietrajecten en vertaalt de uitkomsten op een beeldende en realistische manier. Zijn visie: de juiste beplantingen leveren een grote meerwaarde in de beleving van een plek en zijn kennis zet hij hier graag voor in. Naast het werk is hij in de weekenden struinend door het Vechtdal of in tuinen te vinden om inspiratie op te doen maar ook even zijn energie kwijt te kunnen.

Kim Dijkman

Ruimtelijk ontwerper | Landschapsontwerper i.o.

Kim heeft een achtergrond aan de HKU. Vanuit haar intrinsieke motivatie om de wereld een stukje beter achter te laten volgt ze op dit moment de (deeltijd)studie Tuin- en Landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Ze vindt het belangrijk om met een open blik naar vraagstukken te kijken. In teamverband gaat ze op zoek naar de kern van de vraag en komt ze samen met u tot de juiste oplossing. Haar drive om te visualiseren komt daarbij uitstekend van pas.

Wouter Sibum

Landschapsontwerper

Wouter is een enthousiaste ontwerper met een lange fascinatie in de openbare ruimte. Hij volgde een Masteropleiding gericht op openbare kunst en nieuwe artistieke strategieën aan de Bauhaus-Universität Weimar. Na deze studie deed hij veel projecten met tijdelijke interventies in de openbare ruimte en werkte als organisator bij kleine kunstinstellingen. De afgelopen vier jaar werkte hij voor de Gemeente Rotterdam aan landschappelijke opdrachten in het stedelijk gebied. Bij Odin houdt hij zich graag bezig met een mix van buitengebied en stad. Zijn doel is om ontwerpen te maken die de context van een plek goed in overweging nemen en daar nieuwe perspectieven aan toe te voegen. Momenteel zit hij in zijn laatste jaar van de Master Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Titia Schoonman

Administratie

Titia zorgt een dag in de week voor de administratie. Met plezier doet ze nauwgezet de boekhouding, btw-aangiften en verzorgt ze de facturatie.